Nieuws

Geen gezondheidsproblemen met gescheiden mest in ligboxen

Gepubliceerd op
14 december 2012

Het gebruik van de vaste fractie uit gescheiden mest in ligboxen is niet alleen economisch aantrekkelijk, maar ook gezondheidsproblemen zijn uitgebleven. Ondanks de hoge concentraties bacteriën, werden de ziekteverwekkers slechts een enkele keer aangetoond in de tankmelk.

NB_20121214-1.jpg

Het bleek niet samen te gaan met een verhoogd aantal gevallen van klinische uierontsteking of een verhoogd celgetal. Uit voorzorg bekalken van de ligboxen voegt nauwelijks iets toe. Inkuilen van het materiaal gedurende enkele weken had een enigszins verlagend effect op E. coli, niet op Klebsiella of het kiemgetal. De bacterieconcentraties bleven even hoog als in vers materiaal. De koeien maakten graag gebruik van de ligboxen en het aantal beschadigingen aan hakken en knieën nam af. De bevindingen zijn in lijn met buitenlands onderzoek. Uit een enquête onder melkveehouders bleek dat zij vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de eventuele risico’s voor de uiergezondheid en de melkkwaliteit.

Lees meer over dit onderwerp

Meer informatie bij Marjolein Feiken, projectleider ‘Gebruik gescheiden mest in ligboxen van melkvee’.