Nieuws

Geen fosfaatkunstmest gaat ten koste van grasproductie

Gepubliceerd op
5 juni 2014

Vanaf 2014 mag je als ondernemer geen fosfaatkunstmest gebruiken. Koeien & Kansen deelnemer Kees van Wijk in Waardenburg verwacht dat het ten koste gaat van zijn grasproductie. Vooral de opbrengst van de eerste snede zal volgens hem lager liggen. Het project Koeien & Kansen zal de komende tijd extra onderzoek doen naar de mogelijkheden op zijn fosfaatfixerende grond.

Vijf jaar lang heeft Kees van Wijk een fosfaat proefveld gehad. "We gebruikten 150 kilogram Tripel. In de praktijk betekende dat voor ons gemiddeld een ton extra droge stof plus beter eiwitgehalte’’, zegt Van Wijk. Met deze ervaring gaat hij er vanuit dat het niet meer mogen bemesten met fosfaat leidt tot een daling in de zijn grasproductie.

Fosfaatvastlegging probleem

Van Wijk maakt zich vooral zorgen over de fosfaatvastlegging op zijn grond. ‘’Ondanks dat we een fosfaatoverschot kennen van 20 kilogram per hectare, hebben we gemiddeld toch maar 3,7 kilo fosfor per kilo droge stof’’, merkt hij op.

Daarnaast worstelt hij ook met de maïsteelt op zware klei. ‘’Ons maïsperceel heeft een PW van 22, en onze grond is in het voorjaar niet geschikt om drijfmest onder te werken. We moeten dus gaan experimenteren met een dikke fractie’’, meent hij. ‘’Maar in de praktijk kunnen we juist dikke factie eenvoudig afzetten en dunne fractie juist niet. We moeten dus nu binnen onze eigen bemestingsstrategie gebruik maken van de dikke fractie, omdat we geen kunstmestfosfaat meer mogen aanvoeren’’, legt de Koeien & Kansen deelnemer uit.

Fosfaat in de kringloop

Om meer fosfaat in de kringloop te krijgen, wil Van Wijk proberen meer fosfaatrijke producten te voeren en meer gebruik maken van dikke fractie binnen de bemesting. ‘’We denken aan een gift van tien ton dikke fractie in februari’’, stelt de ondernemer voor. Daarbij merkt hij op dat ze op hun bedrijf geen evenwichtsbemesting kunnen toepassen, aangezien dat niet haalbaar is op hun fixerende grond.

Onderzoek naar fosfaatfixerende gronden

Verder willen van Wijk en zijn adviseur Barend Meerkerk ook graag extra onderzoek naar de mogelijkheden om de fosfaatbenutting te verbeteren en de fosfaat beter opneembaar te maken.  Ze hebben behoefte aan meer kennis over welke grasrassen het beste passen, het nut van gips, humuszuren en plekspecifiek bemesten met bewerkte mestproducten. Koeien & Kansen zal proberen om een goede oplossing voor fosfaatfixerende gronden te zoeken, zowel voor maïs- als grasland.