Nieuws

Gebruikers KringloopWijzer wisselen ervaringen uit

Gepubliceerd op
19 november 2013

Op 6 november jl. was de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep KringloopWijzer. Diverse partijen uit de mengvoer-, accountancy- en adviessector wisselden gebruikerservaringen uit. Om zelf te leren en om de KringloopWijzer te verbeteren.

Organisaties die nu al veel met de KringloopWijzer werken, voor individuele veehouders of groepen veehouders, waren bij deze bijeenkomst vertegenwoordigd. In de ‘gebruikersgroep’ staat vooral het werken met de KringloopWijzer centraal en worden ervaringen uitgewisseld. ‘Hoe ga jij om met....?’ en ‘Waar heb je verduidelijking nodig....?’, zijn vragen die regelmatig aan bod kwamen.

Zo staat er voor de komende periode ook een lay-out vernieuwing voor het KringloopWijzer rapport op de planning. Aan deze groep wordt ook om een inhoudelijke reactie gevraagd om te kijken of het resultaat goed te begrijpen is. Verder worden via deze gebruikersgroep grote aantallen ingevulde KringloopWijzers bij elkaar gebracht, zodat van de verschillende resultaten te leren is.

Opvallend was de grote spreiding in de resultaten van de KringloopWijzer. Dit betekent dat er nog veel te leren en te verbeteren is. Zie ook onderstaande figuur, waarin het stikstofoverschot per bedrijf (in kg per ha per jaar) in relatie tot de bedrijfsintensiteit (in kg melk per ha) is weergegeven. Het is de bedoeling dat deze gebruikersgroep regelmatig bij elkaar komt om een goede praktijkintroductie van de KringloopWijzer te bevorderen.

Stikstofoverschot per bedrijf (in kg per ha per jaar) in relatie tot de bedrijfsintensiteit (in kg melk per ha)