Nieuws

Fosfor (P) reductie: hogere benutting koe, maar dreigend tekort in bodem

Gepubliceerd op
25 juni 2013

Afgelopen jaar heeft maatschap Menkveld-Wijnbergen, Koeien & Kansen-deelnemer uit Gorssel, een flinke fosfaatreductie behaald. “Dit hebben we behaald door het fosforgehalte in de brok te laten dalen naar gemiddeld 4,12 gram fosfor per kg ds”, aldus begeleider Tom Baak van DLV. En met succes. De koeien benutten de fosfor efficiënter. “Maar kijkende naar de gewasbehoefte, is het lastig om daaraan te voldoen”, aldus Baak.

Minder P in brok

Vorig jaar is in overleg met Bosgoeds mengvoeradviseur Alfons van Gurp de samenstelling van de brok gewijzigd. ”We hebben toen gekeken of we met dezelfde hoeveelheid ruw eiwit, voor minder fosfaat en voor minder methaanvorming konden zorgen”, vervolgt Baak zijn verhaal. Het resultaat mag er zijn. In het totaalrantsoen is niet alleen een methaanreductie van 2% behaald ten opzichte van het vorige rantsoen, maar ook is het fosforgehalte gedaald naar gemiddeld 4,12 g per kg brok.

“Positief is dat de koeien efficiënter met de mineralen in de brok om zijn gegaan, aangezien de productie en gehaltes gelijk zijn gebleven”, vertelt de DLV-adviseur.

Tekort mineralen in de bodem

Echter, de ondergrens van fosfaatreductie lijkt nu bereikt. “Er wordt op dit moment meer aan fosfaat onttrokken door de gewassen, dan we kunnen bemesten”, aldus Baak. Vorig jaar zat in de mest op het bedrijf van Menkveld-Wijnbergen nog 3,43 kg stikstof met 1,13 kg fosfaat per m3 in de mest. Dit is mede door de brokaanpassingen gezakt naar 2,99 kg stikstof met 1 kg fosfaat per m3 mest. “Deze lage fosfaatgehaltes kennen ook een keerzijde, kijkende naar de bemesting versus gewasonttrekking”, redeneert Baak.
Het gericht bemesten, op basis van gewasbehoefte, is bij Menkveld-Wijnbergen lastig geworden. Mede doordat de fosfaatgehaltes in de mest dusdanig laag zijn dat er met de hoeveelheid bemeste kuubs niet meer voldaan wordt aan de gewasbehoefte. Uiteindelijk wordt er nu gericht gekeken naar de verschillende partijen drijfmest op het bedrijf. “Door de gehaltes in de drijfmest te bepalen proberen wij om toch richting gewasonttrekking te bemesten”, besluit Tom Baak zijn verhaal.

Contactpersoon

Tom Baak, DLV