Nieuws

Flevolandse grond ideaal voor de teelt van gras/klaver

Gepubliceerd op
16 februari 2012

"Bij voortzetting van het intensief grondgebruik op de Flevolandse melkveebedrijven moet je aan de klaver”.

Zo luidde de stelling van Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut tijdens de themadag die het netwerk Duurzame voerproductie organiseerde met de VVB-Flevoland. De Flevolandse grond wordt intensief gebruikt. De teelt van voedergewassen in combinatie met verhuur van grond aan akkerbouwers, leidt bij de huidige stikstofgebruiksnormen tot een laag stikstofleverendvermogen. Veehouders zien dit terug in dalende ruw-eiwitwaardes in de graskuilen.

In 2011 lag het gemiddelde ruw eiwit op 162 gr per kg droge stof. Wil men dit grondgebruik voortzetten of zelf intensiveren door verdere samenwerking met akkerbouwers en het dalende ruw-eiwitwaardes in graskuil keren, dan moet klaver als stikstofbron worden ingezet. De uitgangspunten voor de teelt van met name rode klaver zijn ook ideaal in Flevoland. Een hoge pH, een hoge kalibemestingstoestand en het lage stikstofleverendvermogen zullen leiden tot hoge droge-stofproducties van 15 tot 18 ton gras rode klaver per hectare. Alleen de melkveehouders moeten nog wennen aan het idee hield Nick de aanwezige melkveehouders voor. Klaver telen is accepteren dat het de overhand krijgt in de zode. Klaver telen is klaver zien.

Enkele aanwezige melkveehouders met ervaring met de teelt van gras en rode klaver bevestigden het betoog van Nick .Zij breiden hun areaal op bedrijfsniveau uit op basis van hun goede ervaringen in 2011.