Nieuws

Erwten voor meer eiwit in eerste snede gras

Gepubliceerd op
24 september 2012

Om meer eiwit in de eerste snede te krijgen, heeft Koeien & kansen-deelnemer Rijk Baltus wintererwten meegezaaid met het gras.

Nieuws249 wk39 40proc.jpg

Hoewel er bij het maaien nog geen erwt aan de plant zal zitten, gaan we er vanuit dat de daarvoor bestemde eiwitten al wel in de plant aanwezig zijn en zo dus bijdragen in het ruw-eiwitgehalte in de kuil. Na het maaien zullen de erwtenplantjes verdwijnen en kan het gras een mooie dichte zode gaan vormen.

Als proef heeft Rijk Baltus een deel gezaaid met 20 kg erwten om 27 kg graszaad, een deel met 40 kg erwten om 27 kg graszaad en een deel met 5 kg erwten om 27 kg graszaad. Het advies was om 50 kg mee te zaaien. Maar Rijk is ook zuinig met graszaad, vandaar ook de lagere dosering bij de erwten. De opkomst van de 20 kg en de 40 kg is prima, de 5 kg komt matig op. Daarnaast heeft Rijk als proef, om meer structuur in de eerste snede te krijgen, 5 kg wintergerst mee gezaaid. Hij hoopt dat de eerste snede van 2013 gemiddeld meer dan 150 gr ruw eiwit bevat en een hogere ADL dan de afgelopen jaren.

Meer informatie bij Thijs Retra.