Nieuws

Er zelf in geloven en er echt voor gaan

Gepubliceerd op
14 april 2014

Op 9 april was de laatste bijeenkomst voor deelnemers van Het Nieuwe Veehouden 2. In deze bijeenkomst zijn de opgedane ervaringen, resultaten en lessen gedeeld. Gedurende het project was het uitgangspunt het realiseren van individuele ambities van de 22 deelnemers op het gebied van verduurzamen.

Het Nieuwe Veehouden heeft gewerkt aan het zo integraal mogelijk verder verduurzamen van de veehouderij. Daarbij is niet gewerkt naar een gezamenlijk doel, maar als uitgangspunt is gekozen voor het formuleren en realiseren de individuele ambities van de 22 deelnemers aan dit project. Dit heeft geresulteerd in veertig verschillende deelinnovaties van verduurzaming in de veehouderij. Voor de deelinnovaties die succesvol gerealiseerd zijn geldt de regel: Ken jezelf, ken je plan en ken je netwerk. Of anders gezegd: heb jezelf, je plan en je netwerk op orde.

Ideeën voor duurzame landbouw

Wat opvalt is dat elke individuele deelnemer uit Het Nieuwe Veehouden vaak te maken heeft met een eigen en nuniek idee dat niet past in het huidige  landbouw- en ketensysteem. Dat levert hen belemmeringen op, op het gebied van techniek, vergunning, financiering of markttoegang. Huidige actoren willen het bestaande systeem, het bestaande regime behouden. Volgens innovatie-socioloog Bart Bremmer betekent deelname aan Het Nieuwe Veehouden niet alleen het realiseren van je eigen initiatief, maar ook het bouwen aan een nieuw regime dat op brede schaal duurzame landbouw mogelijk maakt.

Open staan voor nieuwe initiatieven

Verdere verduurzaming van de veehouderij kan sneller verlopen als het regime open staat voor initiatieven die 'anders dan anders" zijn. Dat betekent dat actoren in het regime niet als eerste 'ja, maar...' moeten denken en doen, maar juist zelf mogelijkmaker willen zijn van dit soort initiatieven. Dit vraagt om visie, lef en pro-actief handelen van deze actoren, zowel bij bedrijven als bij betreffende personen. Han Fleuren van Fleuren Boomkwekerij en minitree.nl heeft meerdere innovatieve nieuwe marktconcepten gerealiseerd en gaf zijn visie op de opgedane ervaringen van de deelnemers. Hij was van mening dat de sector op basis van 'eigen kracht'  veranderingen moet kunnen organiseren en niet altijd automatisch moet leunen op 'politieke macht'. Verder gaf hij het beeld van een sporter die op de Olympische Spelen wil uitblinken. Deze moet er zelf echt in geloven en er echt voor gaan. Dat is de houding die naar zijn mening leidt tot echt succes bij realisatie van innovatie in verduurzaming. Enkele andere tips die Han vertelde: 'Neem alleen personeel aan dat beter is dan jijzelf, maak jezelf misbaar, doe ten minste één keerl per jaar iets waarvan je het nut niet in ziet en complimenteer elkaar als vernieuwers af en toe.  

Volgens Onno van Eijk, werkzaam bij Imagro en als mogelijkmaker betrokken bij het project, is het einde van het project het Nieuwe Veehouden slechts het begin. 'We gaan door met innoveren en realiseren'.