Nieuws

Enorme spreiding in resultaten KringloopWijzer

Gepubliceerd op
17 december 2013

In 2012 en 2013 zijn al flink wat KringloopWijzers gemaakt. Via grafische analyse, zijn relaties tussen kengetallen te ontdekken. Maar ook ontbreken er relaties, waar deze wel verwacht werden. Zo laat melk per ha nauwelijks relatie zien met het stikstofoverschot en is de spreiding enorm. Dus er is nog veel te leren.

Bij nieuwe(re) kengetallen is er vaak de behoefte om te kijken waar je staat. Ook bij een heel aantal kengetallen vanuit de KringloopWijzer is dit zo. Wat dan goed helpt, is analyse met grotere groepen en dan een grafische weergave. Hierbij kan een puntenwolk ontstaan. Hieronder voorbeelden vanuit de database met KringloopWijzers die we aan het opbouwen zijn met hulp van diverse bedrijven die met grote gebruikers groepen werken. In deze set is nu gebruik gemaakt van ruim 200 KringloopWijzers van DLV Rundvee Advies, De Marke en PPP-Agro Advies. Hier zullen later nog meer KringloopWijzers van andere bedrijven aan toegevoegd worden om met een nog grotere database meer analyses te kunnen maken.

Wat kunnen we hier van leren?

Uit onderstaande grafieken kun je bijvoorbeeld leren dat het voor verbeteren van de stikstofbenutting op bedrijfsniveau meer effect heeft om de bodembenutting te verhogen, dan om de veestapelbenutting te verhogen. De relatie tussen een hogere bodembenutting en bedrijfsbenutting is veel sterker dan die tussen veestapel benutting en bedrijfsbenutting. Als u de eigen veestapelbenutting hier mee wilt vergelijken kunt u dit getal overigens ook terug vinden op uw BEX uitslag.

In de komende periode zullen we meer gaan analyseren welke verbanden sterk zijn, zodat we gerichter advies kunnen gaan geven welk effect van welke verbeteractie te verwachten valt.

Op www.mijnkringloopwijzer.nl vindt u meer informatie over de KringloopWijzer, en ook een link om het programma te downloaden.

figuur 1.jpg
figuur 2.jpg
figuur 3.jpg