Nieuws

Eerste kostprijs weiderantsoen uit Dynamisch Weiden

Gepubliceerd op
17 juli 2013

Veel studies en onderzoeken tonen aan dat veel vers weidegras in de koe een kostenbesparing geeft. Maar hoeveel vers gras vreten uw koeien en wat is dan de kostprijs of de kostenbesparing?

Deze vraag wordt opgepakt door twee studenten van ‘Van Hall Larenstein’ te Leeuwarden: Sjoerd de Vries en Bram van ’t Klooster. Een eerste globale verkenning voor drie deelnemers van het netwerk dynamisch beweiden levert al een aantal wetenswaardigheden op. De koeien vraten tot 1 juli tussen de 460 tot 815 kg ds uit vers weidegras per koe. Het totale ‘weiderantsoen’ kostte in mei en juni tussen de 14 en 21 eurocent per kg ds. Ook nu weer is het aandeel vers gras sterk bepalend. Zie ook achtergrondinformatie. Meer informatie bij netwerkbegeleiders Bert Philipsen of Bart van der Hoog.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.