Nieuws

Eerste Miscanthus perceel gemaaid

Gepubliceerd op
5 maart 2013

Op 24 januari is het eerste Miscanthus perceel gemaaid, de gemaaide stengels blijven op het land achter. De opbrengst is het eerste jaar namelijk nog te laag om te oogsten. Om nieuwe uitlopers in het voorjaar te stimuleren is de Miscanthus terug gemaaid tot een hoogte van circa 10 centimeter. Het gemaaide perceel in Zegveld is circa 1,5 hectare. Dit perceel is één van de proefpercelen van het netwerk Slaap Zacht.

Het maaien van de Miscanthus moet plaats vinden voordat de nieuwe uitlopers in het voorjaar opkomen. Door de vorst was het perceel in Zegveld goed begaanbaar en kon de Miscanthus in verhouding al vroeg worden gemaaid. Vanaf het tweede jaar kan de Miscanthus jaarlijks geoogst worden van februari tot april, het vochtpercentage bedraagt dan circa 15%. Tijdens de wintermaanden daalt zowel het vochtgehalte als het mineralengehalte van het gewas. Voordat de nieuwe uitlopers opkomen, kan ook het onkruid dat tussen de Miscanthus staat bestreden worden. Het eerste jaar na aanplant is onkruidbestrijding nog nodig, om concurrentie om licht en voedingstoffen met het onkruid te voorkomen. Vanaf het tweede jaar heeft het Miscanthus gewas zich zo ontwikkeld dat het geen concurrentie meer ondervindt van het onkruid.

De deelnemers van het netwerk willen dit jaar rhizomen bijpoten op de open plekken om een egaal perceel te krijgen, dit staat op de planning voor de maand april.
In februari heeft het netwerk een onderzoek naar het liggedrag van koeien bij Miscanthus strooisel op het programma staan en zal er een nieuwe bijeenkomst van het netwerk plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst staat een bezoek gepland aan een fabriek die Miscanthus verwerkt tot bouwplaten.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweiden Innovatiecentrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.

Informatie bij netwerkbegeleider Frank Lenssinck