Netwerk

Een stal voor Energie

Het doel van het netwerk is een nieuwe stal te ontwikkelen die zowel dier-, als energievriendelijk is. Daarnaast dient deze een positieve bijdrage te leveren aan een beter dierenwelzijn, imago, milieu en klimaat.

De titel “Een stal vol energie” is tweeledig, evenals het doel van het netwerk. Enerzijds zal de focus liggen op een gezonde huisvesting voor melkvee, waarbij de nadruk ligt op een nieuw concept. Hierbij gaat de voorkeur uit naar het vrijloopprincipe met bijvoorbeeld houtsnippers als ligbed. Anderzijds is het idee opgepakt dat de restwarmte uit deze stal zo efficiënt mogelijk in te zetten moet zijn als duurzame energiebron binnen een melkveehouderijbedrijf. Zo snijdt het mes aan twee kanten; Energieke koeien in een energievriendelijke stal.

Aanpak

Middels het vaststellen van de randvoorwaarden en eisen waar de nieuwe stal en het ligbed aan moet voldoen en welke onderwerpen hierbij komen kijken wordt er een gezamenlijk doel opgesteld. Vervolgens zullen de subdoelen hieraan worden gekoppeld. Door kennis te verzamelen uit de praktijk en al bestaande literatuur worden de subdoelen nader onderzocht. Tijdens de looptijd van het praktijknetwerk zal de opgedane kennis worden gedeeld via verschillende media. Aan het eind zal via een symposium het uiteindelijke resultaat worden gepresenteerd.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of Google op de titel van het netwerk.