Nieuws

Een stal vol energie

Gepubliceerd op
7 juni 2012

De composteringsstal zit vol energie. Jan Onne Bosman, energie deskundige van DLV berekende voor de deelnemers van het praktijknetwerk Een stal vol energie dat een gemiddelde composteringsstal van 1000m2 voldoende warmte oplevert om een woonhuis te verwarmen. Bosman adviseerde de deelnemers tevens over de toepassing van zonnepanelen op hun daken.

Restwarmte
Bij het composteringsproces komt warmte vrij. Door in op de bodem van het compostbed tyleenslangen aan te brengen wordt er warmte uit de bovenlaag overgedragen naar de slangen, waar kouder water door wordt gepompt. Dit opgewarmde water kan door middel van een warmtepomp verder worden opgewarmd waardoor het geschikt is voor vloerverwarming in kantoor of woning. Op deze manier wordt duurzame energie geproduceerd uit compost. De extra investering die dit totale verwarmingssysteem op een gemiddeld bedrijf met zich meebrengt bedraagt € 20.000,-. De gemiddelde besparing op energiekosten bedraagt € 1250,- Dit bedrag is exclusief fiscale voordelen en eventuele subsidies.

Peter van de Laar, één van de nieuwbouwers van een stal vol energie geeft aan dat hij dit systeem zeker gaat toepassen in zijn stal: “Voor mij was dit onderdeel de belangrijkste reden om dit praktijknetwerk aan te vragen. Ik ben blij dat ik nu weet waar ik rekening mee moet houden met de bouw van mijn stal als ik duurzame energie uit compost wil produceren. Het aanleggen van tyleenslangen levert zeker bij nieuwbouw niet heel veel extra kosten op. Het profijt wat je hier direct of in de toekomst van hebt weegt voor mij dubbel en dwars op tegen deze geringe meerinvestering. Als ik morgen zou gaan bouwen investeer ik ook direct in een warmtepomp. Ik heb immers een IDS subsidie op zak. Het opgewarme water kan ook gebruikt worden om in tijden van vorst de melkput vorstvrij te houden. Gezien de strenge winters en het feit dat stallen steeds meer 'open' gebouwd worden is dit wellicht geen overbodige luxe meer. Daarnaast kan ik met de vrijgekomen warmte, volgens mijn energietotaalberekening van DLV, daarnaast ook nog twee woonhuizen verwarmen. Naast het financiële aspect vind ik het belangrijk een eigen bijdrage te leveren aan een duurzame innovatieve melkveehouderij in Nederland."

Zonnepanelen
Zonnepanelen kunnen bijna op elk type dak toegepast worden. Het rendement is volgens Bosman afhankelijk van de volgende factoren:

  1. de noord-zuid oriëntatie en de hellingshoek van het dak
  2. de sterkte van de bestaande dakconstructie
  3. grootverbruik/ kleinverbruik stroomaansluiting
  4. toepassing fiscale voordelen

Sinds 2012 is het mogelijk stroom geproduceerd door zonnepanelen te bufferen. Hierdoor is het rendement van zonnepanelen niet meer afhankelijk van het directe verbruik op het eigen bedrijf. Sinds 2012 kunnen kleinverbruikers (maximaal 3x80 A) geen SDE subsidie meer aanvragen op zonnepanelen. Zij worden hiervoor gecompenseerd door een betere terugleververgoeding. Deze regeling bevordert het ondernemerschap.

"In de praktijk zien we dat de prijs van ingekochte stroom stijgt en dat de prijs van zonnepanelen daalt. Deze tendens zorgt ervoor dat de zelf geproduceerde zonnepanelenstroom binnen een beperkt aantal jaren goedkoper wordt dan stroom die je normaliter in zou kopen.
De terugverdientijd is afhankelijk van je bedrijfssituatie", aldus Bosman.

Jan Graveland: “Ik houd al jarenlang de ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen in de gaten. De presentatie van de heer Bosman heeft ervoor gezorgd dat ik me op dit moment laat adviseren over het plaatsen van zonnepanelen op mijn bedrijf. Ik val onder de kleinverbruikers. Het blijkt dat de investering in zonnepanelen altijd loont. Het is alleen een kwestie van investeren. Mijn dakconstructie leent zich goed voor de aanleg van zonnepanelen. Mijn dakpositie is niet helemaal gunstig. Ik zit hierdoor op een rendement van 80% ten opzichte van een positie pal op het zuiden. Ik moet de definitieve offerte nog ontvangen maar ik ga nu uit van een terugverdientijd van 10-12 jaar. Met de fiscale voordelen zoals deze op dit moment door het kabinet voorgesteld worden kan deze terugverdientijd alleen nog maar verkort worden”.

Hoe ondernemers hun stal vol energie kunnen krijgen is duidelijk geworden na deze bijeenkomst. Vooral de bouwkundige aspecten vormden een interessant onderdeel van de dag. Bosman gaf de deelnemers de tip bouwkundige aspecten met betrekking tot energie oplossingen bij aanvang van het vergunningstraject mee te nemen. Dit voorkomt een extra gang naar het loket. Op deze manier wordt onze eigen energie ook duurzaam ingezet.

Klik hier door voor de volledige presentatie van Jan Onne Bosman