Nieuws

Een melkveehouder loopt 740 tot 1.410 stappen per arbeidsuur (12.000/dag)

Gepubliceerd op
21 februari 2012

Op 8 bedrijven van het praktijknetwerk Preventief Risicobeheer Arbeid zijn een week lang met behulp van een digitale stappenteller de stappen geteld van de personen die werk op het bedrijf verrichten. De stappen zijn in 4 blokken geregistreerd. Blok 1 tot het ontbijt, blok 2 na ontbijt tot lunch, blok 3 de middag en blok 4 de avond (incl. melken).

De melkveehouders hebben gemiddeld 77 melkkoeien, 12 droge koeien en 60 stuks jongvee. Er wordt ca. 2.075 kg melk per dag geproduceerd. Op 2 bedrijven wordt met een melkrobot gemolken. Gemiddeld zijn op de bedrijven 18.000 stappen/dag gezet. Geschat wordt dat er ca. 1,5 persoon hebben gewerkt, zodat 1 persoon ongeveer 12.000 stappen per dag zet. Dit zijn 202 stappen per koe of 8,7 stappen per kg melk. Per arbeidsuur komt het aantal stappen neer op 1.134. De laagste komt uit op 740 stappen per arbeidsuur en de hoogste op 1.417 (factor2) stappen per uur. Uit de discussie blijkt dat de eerste relatief meer administratief werk en of besprekingen heeft gehad. De groep is het er unaniem over eens dat met hoe minder stappen het werk uitgevoerd kan worden dit goed is voor de arbeidsproductiviteit en de eigen gezondheid. Kortom: Slim werken betekent minder stappen.

Kernvragen:
1) Zegt het aantal stappen (per 1.000 kg melk of per koe of per uur) iets over hoe arbeidsefficiƫnt er wordt gewerkt?
2) Hoe kan de stappenteller worden ingezet om de arbeidsefficiency te meten?

De netwerkgroep gaat nu aan de slag om de stappentellerregistratie te optimaliseren. Hierbij spelen de volgende vragen: Welke kengetallen zijn relevant? Is stappen tellen per activiteit (b.v. voeren of dierverzorging) zinvoller? Is stappen/uren werk op zondag een referentiewaarde? Hoeveel meter per stap? Is koppeling GPS (looplijn) en stappenteller mogelijk en zinvol? Het resultaat van de uitwerking is een stappenteller protocol. Vervolgens zullen de deelnemers dit protocol gaan uittesten.
De deelnemers gaan ook aan de slag met arbeidsprotocollen. Het praktijknetwerk doet een oproep om reeds bestaande protocollen te verzamelen, te bundelen en zo mogelijk uit te testen. Beschikt u over een protocol en wilt u die met ons delen, dan kunt u deze mailen naar k.de.jong@ppp-agro.nl.
Hiervoor alvast hartelijk dank.


Nieuwsbericht%203%20PN%20Arbeid.jpg