Nieuws

Duurzame melkveehouderij in beeld

Gepubliceerd op
31 oktober 2013

Melkveehouder Adrian Houbraken uit Bergeijk gebruikt de kringloopwijzer al in de praktijk. Hij is een enthousiaste deelnemer aan het project Koeien & Kansen. Friesland Campina maakte een film over zijn duurzame bedrijfsvoering.

In de film met de titel: Naar een duurzame melkveehouderij, Kringloopwijzer in de praktijk, vertelt Adrian Houbraken zijn eerste ervaringen over het toepassen van de KringloopWijzer in de praktijk. Samen met zijn vrouw Jennifer heeft hij een melkveebedrijf  met 100 melkkoeien. Uit de video blijkt dat hij samen met de andere deelnemers  aan het project Koeien & Kansen werkt aan een duurzame veehouderij.

Optimaliseren bedrijfsvoering

Hierbij streeft hij naar het optimaliseren van zijn bedrijfsvoering door het toepassen van verschillende maatregelen, zoals het houden van minder jongvee, de levensduur van de koeien te verhogen. Bij zijn intensieve bedrijfsvoering heeft hij al geruime tijd zijn focus gericht op een efficiënte mineralenbenutting. Al jaren maakt hij gebruik van BEX, waardoor hij een besparing heeft bereikt van 15 tot 20 procent op de forfaitaire excretie. Dit levert het bedrijf een besparing van afzetkosten van mest op van € 10.000,-.