Nieuws

Duurzame maïsteelt, zonder opbrengstverlies

Gepubliceerd op
19 maart 2012

‘Koeien & Kansen’ heeft in samenwerking met de projecten Landbouw Centraal en DAIRYMAN een beslis-ondersteunend instrument gemaakt voor de teelt van snijmaïs.

De Beslisboom Snijmaïs voor Zandgrond geeft praktische adviezen en vertrekt vanuit 12 veel voorkomende teeltproblemen. Doorklikken brengt u van probleem naar oplossing. De weg naar relevante informatie en tips is steeds zo kort mogelijk. De Beslisboom moet de maïsteelt duurzamer te maken zonder op gewasopbrengst in te leveren, door toepasbare kennis beter te ontsluiten voor de maïsteler.

Deskundigen uit onderzoek en praktijk gaven op de themadag ‘Duurzame maïsteelt op zandgrond’ (2011) aan dat er behoefte is aan een dergelijk hulpmiddel. Vastgesteld was namelijk dat aan maïsteelt nog steeds een aantal milieuproblemen kleeft, zoals te hoge nitraatuitspoeling en verspreiding van bestrijdingsmiddelen naar water. De deskundigen oordeelden dat duurzame teelt van maïs best mogelijk is met behoud van opbrengst, maar dat de beschikbare kennis daarvoor niet voldoende aansluit bij praktijkbeslissingen. Onder het motto ‘Niemand weet alles, maar samen weten we genoeg’ heeft een werkgroep van deskundigen daarna de inzichten samengebracht. De werkgroep was georganiseerd vanuit ‘Koeien & Kansen’ en ondersteund door Jan van Middelaar van PPP-Agro Advies. In 2012 gaan we de Beslisboom verfijnen.