Nieuws

Duurzaamheid, een rad van avontuur?

Gepubliceerd op
16 februari 2012

De 50 veehouders uit het praktijknetwerk Keuzes duurzame melkveehouderij hebben aan de hand van een vragenlijst hun duurzaamheid gescoord. Zij hebben vragen beantwoord die betrekking hebben op gezondheid van de veestapel, mest aanwending, energieverbruik, economische kengetallen, land- en grondgebruik en waterstand. De antwoorden worden door CLM en DLV verwerkt tot een duurzaamheidsscan. Als veehouder weet je dan hoe je scoort op duurzaamheid.

De komende maanden wordt er samen met ketenpartijen een totaalpakket aan innovatieve maatregelen ontwikkeld waarmee de veehouder zijn duurzaamheid op het bedrijf kan verbeteren. Veehouders bepalen zelf met welke maatregelen ze aan de slag willen. Door het effect van de maatregelen regelmatig te evalueren krijgt de ondernemer inzicht in het effect ervan op zijn duurzaamheid.
Duurzaamheid is een containerbegrip. Iedereen is bezig met duurzaamheid. Vele projecten gaan over dit onderwerp. Veehouders voelen haarfijn aan dat ze 'er uiteindelijk iets mee moeten'. Met dit praktijknetwerk willen we bereiken dat ondernemers zélf aan de radartjes blijven draaien maar zich wel bewust worden van het effect van de maatregelen op hun duurzaamheid. Een rad vol avontuur dus! Heeft u innovatieve ideeën hoe duurzaamheid te verbeteren valt op melkveebedrijven dan horen we dat heel graag.

Klik hier voor de vragenlijst.