Nieuws

Duurzaam gedroogde vrijloopcompost

Gepubliceerd op
26 oktober 2012

De deelnemers van het praktijknetwerk Gebruikers vrijloopstallen Marc Havermans en Peter Geerts zijn druk bezig hun integraal duurzame vrijloopstal verder te ontwikkelen.

Gedroogde vrijloopcompost uit de stal is in september op een hoop gezet en wordt deze winter weer gebruikt als strooisel in de stal.
compost-op-voorraad-1.jpg
compost-op-voorraad-2.jpg

Marc en Peter exploiteren samen melkveebedrijf Klaverhof. September jl. hebben ze hun vrijloopstal weer klaargemaakt voor de komende winter. In de winter is er een tekort aan verdamping waardoor er droge compost ingestrooid moet worden om de bodem voldoende droog te houden. Afgelopen winter is de stal vergroot en de koeien hebben nu de beschikking over 30 m2 per koe. Hierdoor is de mestbelasting per m2 gedaald. Marc vertelt over zijn ervaringen: “niet alleen de mestbelasting is gedaald, de bodem droogt ook beter. Door een grotere oppervlakte per koe blijft de bodem luchtiger en droogt beter”. Via het praktijknetwerk wordt de bodem gemonitord en begin september was het drogestof gehalte van de bodem 73%. Marc en Peter hebben een deel van de vrijloopcompost uitgereden op het grasland maar ook een paar honderd ton op een hoop gezet in de stal. Deze gebruiken ze weer om in de winter het verdampingstekort op te vangen. Zo hoeven ze minder compost aan te voeren. Peter: ”In 2010 en 2011 begonnen we in september met het instrooien, het is nu half oktober en we hebben vanaf april nog geen compost hoeven aanvoeren”. Komende winter gaan ze ook experimenteren met uitgezeefde compost. Marc: ”zand neemt geen vocht op, maar moeten we wel transporteren en betalen, dat doen we liever niet”. Vanuit het praktijknetwerk blijven we hun experimenten volgen en Marc zal ook zijn praktijkervaringen vertellen in de oriëntatiecursus vrijloopstallen. Voor meer informatie zie www.idv-advies.nl.

Meer informatie bij Bram den Hollander.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.