Nieuws

Derde kelderloze stal in aanbouw

Gepubliceerd op
23 juli 2012

Bij het netwerk 'Kelder te boven' is bij een derde deelnemer de bouw gestart van een kelderloze stal. Een verslag over de opzet, bouwtekeningen en foto's. Ook een update over de stal die bij de familie van der Steen in Veghel in gebruik is genomen.

Half juni is gestart met de bouw van de derde kelderloze stal bij de familie Kets in Toldijk. De stal wordt gebouwd voor 180 melkkoeien. Momenteel is de bouw van de fundering, de spoelgoot en het bezinkbassin gereed. Binnenkort wordt er gestart met de montage van de serrestal welke er bovenop komt te staan.

De bijzonderheden van de stal zijn:

 • Serrestal bovenbouw.
 • Stal is zeer ruim opgezet met nauwlettende aandacht voor koecomfort.
 • Betonvloer, in het werk gestort, op zand.
 • Zand als boxvulling.
 • Geen officiële RAV erkenning, maar wel als perspectiefvolle maatregel in het kader van de maatlat duurzame veehouderij 2011.
 • Onderbouw volledig kelderloos.

De wachtruimte voor de robot is ook kelderloos, de mest wordt met een vaste schuif naar de zijdelingse mestgangen geschoven, zodat deze ruimte wel goed schoon kan worden gehouden. Alle mest wordt naar een mestgoot aan de achterzijde van de stal geschoven.
De mestgoot mondt uit in een bezinkbassin van ca 25 x 6,5 bestaande uit 2 kanalen. Het bezinkbassin wordt als eerste gebouwd. In het eerste kanaal bezinkt het zand. De dunne fractie loopt in het andere kanaal. Deze dunne fractie wordt vervolgens tevens hergebruikt om de mestgoot te spoelen. Het grondwerk is reeds klaar. Er is, in lagen, geel zand aangebracht en aangetrild zodat deze voldoende draagkracht heeft om het kelderloze gebouw te funderen. Onderaan dit artikel zijn links naar foto's en bouwtekening.

Kelderloze stal in gebruik
Bij de familie van der Steen uit Veghel is de kelderloze ligboxenstal inmiddels in gebruik. Marcel van der Steen bouwde de stal voor 300 melkkoeien op een rivierkleipakket van gemiddeld 1,20 meter dikte op een vaste zandondergrond. De bijzonderheden van deze stal zijn:

 • Het dak is een zaagtanddak, goede ventilatie voor deze stal omdat deze te breed is voor dwarsventilatie en door de constructie met veel ondersteuningen een goede verdeling van het gewicht van de bovenbouw. Hierdoor ook veel licht en lucht in de stal.
 • De stal is gefundeerd op een gestabiliseerd zandbed met rondom een vorstrand. Omdat de aanleg van het zandbed op één niveau is uitgevoerd is dit goedkoper uit te voeren.
 • De mestgangvloeren bestaan uit een Zeus-sleuvenvloer (RAV) met daarop een vingerschuif. Het 'dweil-effect' van deze schuif is goed in het fotoverslag te zien.
 • Er wordt gevoerd met een voerrobot waardoor de voergang smaller kan worden, om alle voergangen te kunnen bereiken zijn hiervoor wissels toegepast.

Systeemconcept
Samen met de deelnemers van het praktijknetwerk 'De kelder te boven' is een eerste aanzet gemaakt met het opstellen van een systeemconcept voor het bouwen zonder kelder.

De uitgangspunten van dit concept zijn:

 • Geschikt voor RAV-vloer.
 • Modulair.
 • Melkrobot moet inpasbaar zijn.
 • Constructief zo economisch mogelijk.

Fundering:

 • Randfundering: i.v.m. opvriezen.
 • Goed verdicht zandbed.

Uitgebreide documentatie