Nieuws

Deelnemers geloven in meerwaarde concept microvergisting

Gepubliceerd op
23 mei 2014

Ondanks dat microvergisting op boerderijschaal nauwelijks rendabel is, blijven de deelnemers van het praktijknetwerk ‘Micorvergisters in de praktijk’ geloven in de meerwaarde van het concept. Microvergisting draagt bij aan het sluiten van de kringloop, maar kent nog vele vragen.

De netwerkleden hebben het eerste deel van het praktijknetwerk Microvergisters in de Praktijk afgesloten met een presentatie van de resultaten van de afgelopen drie jaar door de procesbeleider Giske Warringa - Van Es. Voor ze de resultaten presenteerde blikte ze vast vooruit op de toekomst. Microvergisting staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Er zijn slechts een paar draaiende systemen. Het leden hebben nog veel vragen vragen waarop zij gezamenlijk een antwoord zoeken in het vervolg project: ‘Microvergisters in de praktijk 2’. De komende 2,5 jaar gaan ze aan slag met vragen rondom het toepassen van de meststofften uit de vergisters en de benutting ervan, inpassing binnen kringloopwijzer en afzet en benutting van de geproduceerde energie.

Resultaten economie

Bij de start in 2011 zagen de deelnemers veel potentie in de toepassing van een microvergister op boerderijschaal. De vergister zou hun  bedrijf van eigen energie kunnen voorzien en het systeem zou leiden tot een verbetering van bedrijfsresultaten op het gebied van bemesting, energie en economie. Het netwerk ontwikkelde gedurende het project een rekentool, waarmee op bedrijfsniveau de haalbaarheid van het plaatsen een microvergister berekend kan worden. ''Al snel bleek dat slechts voor enkele bedrijfssituatie rond te rekenen viel'', merkt Giske Warringa op. Hier zit een belangrijk knelpunt. ''De investeringskosten zijn te hoog ten opzichte van het op te leveren rendement van de verschillende systemen. En over het voordeel op het gebied van mineralen en bodemmanagement zijn nog geen harde cijfers beschikbaar, waardoor het netwerk dit nog niet op waarde kan zetten".

Milieutechnisch interessant

Ondanks dat de economische resultaten tegenvallen, geloven de ondernemers wel in de meerwaarde van toepassing microvergisting. ''Een microvergister kan misschien juist een bijdrage leveren bij het efficiënter benutten van de mineralen en het terugdringen van broeikasgassen'', zegt Zwier van de Vegte, deelnemer aan het praktijknetwerk en bedrijfsleider van KTC De Marke. ''Er ligt voor de sector nog een vraagstuk rondom het terugdringen van methaan, dit moet waarschijnlijk met 40 procent gereduceerd worden. Een microvergister kan hier een bijdrage aanleveren. Door verse mest direct te vergisten, komt er minder methaan vrij. Methaan wordt dan direct omgezet in biogas'', gaat hij verder. Hier liggen nieuwe mogelijkheden om een vergister op een andere manier mede interessant te maken.

Meer informatie

Lees hier het hele artikel: Toekomstperspectief voor microvergisting