Nieuws

Deelnemers “Microvergisters’’ blijven positief, ondanks vele vragen

Gepubliceerd op
28 mei 2013

De deelnemers van het praktijknetwerk Microvergisters in de praktijk zijn eind april bij elkaar geweest in Well om hun opgedane kennis en ervaringen rondom de beschikbaarheid van digestaat en het rekenmodel uit te wisselen.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de verschillende themagroepen hun ervaringen toegelicht. Op de website Microvergisters en onder producten op de site van verantwoorde veehouderij zijn deze artikelen te vinden.

Hier vertelt Jaap Noordmans onder andere hoe hij de rekentool verder heeft geoptimaliseerd de afgelopen maanden. Deze student Veehouderij aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden heeft bij alle deelnemers de tool toegepast. De rekentool is nu in staat de kritieke opbrengstprijs voor gas en elektriciteit uit te reken op verschillende systemen aan de hand van verschillende uitgangspunten.

Albert Jan Bos, werkzaam bij DLV, liet als bemestingsdeskundige zijn licht schijnen over de bemestingsproeven. Deze komen moeizaam van de grond, aangezien er nog weinig digestaat uit de verschillende vergisters voor handen is. De netwerkleden blijven positief over het concept mestvergisting. Er liggen nog heel praktijkvragen open op het gebied van bemesting, afzet en economie.

Meer informatie: