Nieuws

Deelnemers Dynamisch Weiden doen 2e FarmWalk als netwerk

Gepubliceerd op
25 april 2013

Acht van de negen deelnemers van het praktijknetwerknetwerk Dynamisch Beweiden zijn tussen 14 en 20 april gestart met weidegang. Eén deelnemer wacht totdat de eerste snede gemaaid is. In twee kleine groepen is afgelopen week een FarmWalk gelopen met thema ‘De eerste happen gras’. Met het beweidingsplan in de hand ging een groep bij Richard Korrel gericht kijken-meten-beslissen-doen, dat is de essentie van de FarmWalk.

Met als hulpmiddelen de grashoogte meter, temperatuurmeter en de spa. Er is vooral besproken hoe snel het eiwit aan te passen in het rantsoen en hoe voldoende te budgetteren om wel groeitrappen te krijgen, maar niet alles kaal te laten vreten. Daarnaast is er ook gediscussieerd over de kwaliteit van de grasmat van enkele maaipercelen. Enkele percelen zouden erg goed kunnen reageren op een beweiding; meer uitstoeling creƫren. Bovendien zouden deze percelen ook erg goed passen in het huidige grasaanbod. Past dit eiwitrijke gras in het rantsoen? Het gras groeit nu nog rustig en bij 3 - 4 kg ds per dag aan weidegrasopname is dit heel goed te compenseren door een lager aandeel soja in het rantsoen. De langste percelen (niet geweid en gereserveerd voor maaien) hebben circa 10 cm gras, de gemiddelde graslengte bedraagt 7 cm. Een uitgewerkt beweidingsplan: Beweidingsplan Dynamisch Weiden 2013 Richard Korrel.

Meer informatie bij netwerkbegeleiders Bert Philipsen of Linda Brouwer.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.