Nieuws

De zeugenuier-check gaat internationaal!

Gepubliceerd op
22 mei 2012

Het resultaat van het netwerk Vitaal Uier, de zeugenuiercheck, is zowel via de Duitse pers als de Belgische pers onder de varkenshouders in de beide landen breed verspreid.

Het resultaat van het netwerk Vitaal Uier, de zeugenuiercheck, is zowel via de Duitse pers als de Belgische pers onder de varkenshouders in de beide landen breed verspreid. Snel na het uitkomen van de zeugenuiercheck in Nederland hebben de betreffende bladen (In Duitsland “SUS” en in België “De Varkenswereld”) zich gemeld om de uierkaart te vertalen en beschikbaar te maken voor de eigen lezers. Het netwerk is verheugd met deze (grenzeloze) aandacht voor de kwaliteit van uiers. Op 28 en 29 juni is er een cursus uiers voelen.

Met de zeugenuiercheck kan een zeugenhouder inventariseren welke beschadigingen aan uiers en spenen zich op het bedrijf voordoen. Tevens is een indeling gemaakt van de mate van beschadiging (score 1 – 2 – 3). Praktijkervaring leert dat zich op bedrijven meer te voorkomen beschadigingen voordoen, dan aanvankelijk bekend. Met het inventariseren worden zeugenhouders zich meer bewust van de beschadigingen en gaan ze hier bewust mee aan de gang. Oorzaken kunnen divers zijn (voeding, roosters, boxuitvoering) en zijn afhankelijk van het soort beschadiging.

Op donderdagmiddag 28 en vrijdagmiddag 29 juni is er een cursus uiers voelen, met gebruikmaking van de uierkaart. Aanmelden kan niet meer.