Netwerk

De authentiek nederlandse kip

De kuikenhouders in dit netwerk willen beter begrijpen waarom het vlees van vleeskuikenouderdieren een negatieve belevingswaarde heeft, hoe die belevingswaarde verbeterd kan worden, welke aanpassingen in bedrijfsvoering hiervoor nodig zijn en welke producten er ontwikkeld kunnen worden die aansluiten bij de wensen van de consument.

Door het ontwikkelen en afzetten van nieuwe producten wordt transport naar Afrika overbodig wat een positief effect op de duurzaamheid binnen de sector tot gevolg heeft. Minder transport heeft een positief effect op de CO2 uitstoot. Daarnaast levert genoemde ontwikkeling een economisch rendement op binnen de sector.

Aanpak

Het netwerk bestaat uit pluimveehouders, een slachterij, een bedrijf dat kipproducten maakt en een transportbedrijf gespecialiseerd in pluimveeproducten. De huidige productkenmerken worden geanalyseerd en vertaald naar nieuwe productconcepten. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele noodzakelijke aanpassingen op het gebied van productieprocessen of vervoersaspecten. In een consumentenpanel worden bevindingen en nieuwe producten getoetst aan de wensen en eisen van de consument. De kennis die hieruit voortvloeit wordt weer meegenomen in het praktijknetwerk bij het zoeken naar een eerlijke en duurzame productiewijze voor vleesproducten van uitgelegde ouderdieren.

Producten

Meer informatie over producten en tools >>

Of google de titel van het netwerk