Nieuws

Dé aanpak om levensduur van melkvee te verlengen

Gepubliceerd op
21 oktober 2014

Met het verhogen van de levensduur van melkvee slaat elke melkveehouder twee vliegen in één klap. Hij houdt meer geld over in de portemonnee en draagt bij aan een beter imago van de melkveesector. Meer ruimte voor ontwikkeling dus.

Zeggen dat elke melkveehouder de levensduur van zijn veestapel kan verhogen is één, maar dat ook laten slagen is twee! Want hoe verhoog je nu eigenlijk die levensduur van melkvee? Het is belangrijk om eerst te weten waar je als melkveehouder staat. Is de levensduur van mijn koeien al hoog of is deze voor verbetering vatbaar? Hoe was dit het afgelopen jaar en de jaren daarvoor? Daarbij is het handig om te weten waarom je koeien wel of niet oud worden. Verlaten dieren het bedrijf vanwege vruchtbaarheid, klauwgezondheid, uiergezondheid of ligt het ergens anders aan? Bepalen waaraan het ligt, helpt om het vertrekpunt te bepalen.

Keuzes maken

Weten waar je staat, je vertrekpunt, is mooi. Maar vervolgens wil je vanuit je vertrekpunt stappen gaan zetten, het is niet voor niets een vertrekpunt. Je werkt ergens naartoe, je doel: het verhogen van de levensduur van je melkkoeien. Hoe je dit doet, begint bij het maken van de juiste keuzes. Wat kan ik allemaal binnen mijn bedrijf verbeteren op het gebied van huisvesting, voeding, diergezondheid, fokkerij en jongveeopfok? Dat is nogal wat! Het helpt om hierin keuzes te maken en op basis daarvan acties te plannen. Doen brengt je dichter bij je doel!

Gezamenlijke actie

Acties plannen en uitvoeren lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Betrek hier ook eens tegelijk je voeradviseur en dierenarts bij. Een gezamenlijk doel helpt, maar belangrijker is nog hoe zij jou kunnen helpen om jouw doel te realiseren. Het helpt daarbij om samen de acties concreet te maken en ze te vertalen naar aanpassingen in het bedrijf. Wanneer je bijvoorbeeld de klauwgezondheid wilt verbeteren door de huisvesting te optimaliseren kan een concrete actie zijn: de schoftboom van de ligboxen moet binnen vier weken verhoogd worden met 20 centimeter. Na de aanpassingen kun je de ervaringen terugkoppelen met je dierenarts en voeradviseur en nadenken over een volgende actie. Zelf bepaal je hoeveel acties je uitvoert, waarbij twee keer per jaar gezamenlijk hierover overleggen een mooie stelregel is.

Handige tool

Binnen het project ‘Verlenging levensduur melkvee’ is er een handige tool ontwikkeld die veehouders helpt bij het bepalen van het vertrekpunt en het uitzetten van acties om de levensduur van hun koeien te verlengen. Met het formulier ‘Kijk & Benoem’ wordt het vertrekpunt bepaald. Hier wordt gekeken naar hoe het gesteld is met de levensduur, wat de belangrijkste redenen van afvoer zijn en welk doel de ondernemer heeft met betrekking tot levensduur. Met het formulier ‘Kies & Doe’ bepaalt de veehouder welke actie hij gaat uitvoeren in het bedrijf om de levensduur van zijn koeien te verhogen. Wat is deze actie precies, wanneer wordt deze uitgevoerd en wie helpt hem daarbij? Als laatste wordt er ook gecheckt: heeft de veehouder de actie daadwerkelijk uitgevoerd en wat is het resultaat?


Elke actie brengt de veehouder bij een hogere levensduur, meer rendement en een beter imago.

Deze formulieren zijn ontwikkeld door een werkgroep die bestond uit: twee dierenartsen, twee bedrijfsadviseurs, een voeradviseur en een melkveehouder.

Meer informatie

In het rapport “Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee” is meer informatie te vinden over de achtergronden en gebruiksmogelijkheden van deze nieuwe tool. Daarin staat ook nog een opsomming van andere hulpmiddelen om acties richting een langere levensduur vorm te geven. En ook nog voorstellen voor nieuwe kengetallenoverzichten die bruikbaar zijn om zicht te houden op levensduur, gezondheid en welzijn van de veestapel.