Nieuws

De Witte Motor in termijnmarkt?

Gepubliceerd op
19 februari 2013

In de studie “De Witte Motor in termijnmarkt?” is onderzocht in hoeverre er onder Nederlandse melkveehouders behoefte is om in de toekomst een deel van de prijsrisico’s af te dekken via een termijncontract en op welke wijze dat zou kunnen.

Mede als gevolg van de afschaffing van de melkquotering worden voor de komende jaren grote melkprijsschommelingen verwacht. Met een termijncontract kan de melkveehouder het prijsrisico overdragen aan derde partijen.

Het onderzoek is gedaan door Nielen en Boots in afronding van hun studie aan de Nyenrode Business Universiteit -MBA food and finance. Het onderzoek is mede tot stand gekomen onder begeleiding van prof dr ir Joost Pennings van de WUR.

Meer informatie in het rapport “De Witte Motor in termijnmarkt?” en bij de auteurs Bas Boots en Niek Nielen.