Nieuws

Continuïteit Management Systeem

Gepubliceerd op
25 juli 2012

Als agrarisch ondernemer ben je dagelijks druk bezig met je dieren en of gewas. Preventief onderhoud aan gebouwen, installaties, machines of bepaalde klusjes schieten er dan wel eens bij in. Met een Continuiteit Management Systeem (CMS) wordt het onderhoud in de computer vastgelegd en helpt de veehouder met standaardlijsten herinneren. Het praktijknetwerk 'Preventief Risicobeheer Arbeid' liet zich informeren.

Preventief en regelmatig onderhoud levert een directe besparing op de onderhoudskosten. De levensduur van machines en installaties neemt toe, en de reparatiekosten op lange termijn nemen af. Ook wordt voldaan aan de eisen die de verzekeraar of afnemer stelt met betrekking tot onderhoud.

Het praktijknetwerk Preventief Risicobeheer arbeid test het Continuiteit Management Systeem (PMS) van PinCAgro Achmea. Eerst wordt een inventarisatie gemaakt van de (onderhouds)werkzaamheden op het bedrijf. De (onderhouds) taken worden overgenomen in het management systeem. Dit managementsysteem is via internet altijd en overal toegankelijk. De deelnemer ontvangt hiervoor een persoonlijke toegangscode. Belangrijk is om vooral zaken op te nemen die af en toe moeten gebeuren. Werkzaamheden die iedere week terugkomen hoef je niet in het systeem te zetten. Een mooi voorbeeld van een taak voor in het systeem is het ijken van de voerweger. In je gedachte als ondernemer heb je voor je gevoel het pas nog gedaan, maar als kijkt in bijv. een logboek blijkt alweer twee jaar geleden.

Heleen van Rijn van PinCAgro heeft het systeem onlangs gedemonstreerd aan de melkveehouders van het netwerk. Aansluitend zijn uit de standaardlijsten in het systeem de voor de melkveehouders relevante taken geactiveerd en vervolgens het systeem aangevuld met aanvullende taken. Voor de andere netwerkdeelnemers zal een inlogcode worden aangemaakt zodat in de komende periode als een pilot het systeem gebruikt kan worden. Belangrijk is om het systeem nu te gaan gebruiken en ervaring op te doen. De standaardlijsten zullen nog wat worden uitgebreid en aangepast.