Nieuws

Compost als hulpmiddel tegen droogte?

Gepubliceerd op
26 juli 2012

Je bent zuinig op je grond en vooral op je organische stof, want je grond is al zo droogtegevoelig.

En dan komt de Gasunieā€¦ Dat overkomt Koeien & Kansen-veehouder Jos de Kleijne. Onder zijn huiskavel, bestaande uit zeer lichte, droogtegevoelige zandgrond, liggen gasleidingen. In 2012 zijn die toe aan groot onderhoud en/of vervanging. Daarvoor wordt de bovenlaag (de teeltaarde) afgezet. Hieronder zit een laag met meer gemengde grond (veroorzaakt bij de aanleg van de leiding). Ook deze laag wordt apart afgezet. Hierna komt de gele zand, de echte ondergrond. De drie lagen blijven zo goed mogelijk gescheiden. Maar de grond ligt wel een deel van het groeiseizoen op hopen. Dit betekent verstoring van het bodemleven en extra afbraak van organische stof. En dus het verlies van goede bodemeigenschappen, waaronder het vochthoudend vermogen. In overleg met de Gasunie wil Jos bij het egaliseren van het perceel een flinke hoeveelheid compost aanvoeren in een poging dit te herstellen.

Natuurlijk zijn gasleidingen nodig. Maar je hebt pech als ze door jou land lopen. Vooral de directe kosten worden vergoed via overeenkomsten gemaakt met LTO. Hieronder vallen bijvoorbeeld het gemis aan opbrengsten, mestafzet, beperkingen in de bedrijfsvoering etc. De extra afbraak van organische stof en de vermindering van de kwaliteit van de grond, worden echter niet vergoed. Voor Jos de Kleijne is dat zuur, want bodemstructuur, organische stof en bodemleven zijn voor hem belangrijke eigenschappen. Hij wil die maximaal stimuleren om het vochtvasthoudend vermogen van de bodem te verbeteren. Dit geeft direct een hogere opbrengst, lagere kosten en betere benutting van mineralen. Met de aanvoer van compost hoopt Jos een deel van de indirecte schade te herstellen. Als dat lukt dan heeft het nieuwe gras (dat eind augustus/begin september ingezaaid wordt) een goede basisgrond om jarenlang hoge opbrengsten te realiseren.