Nieuws

CAH zoekt praktijkbedrijven voor warmteopslag

Gepubliceerd op
11 juli 2013

Een belangrijke vraag in het praktijknetwerk Microvergister in de praktijk blijft: Hoe kunnen we de warmte die vrijkomt bij het omzetten van biogas in elektriciteit via een WKK benutten? In deze omzetting wordt ongeveer 40 procent niet benut. Indien deze warmte wel benut kan worden zal de efficiëntie van de biogasproductie sterk toenemen. CAH Vilentum gaat in een project onderzoeken of een mobiele warmteopslag een mogelijk oplossing is voor dit vraagstuk.

De vraag naar warmte en de plaats waar warmte ontstaat verschilt vaak in de praktijk. Een mogelijke oplossing is een mobiele warmteopslag. Deze slaat de vrijgekomen restwarmte uit een WKK op om vervolgens te transporteren naar locaties waar behoefte is aan warmte. CAH Vilentem gaat hier verder onderzoek naar doen.

Het proces

Voor de warmteopslag gebruiken ze zouten of zeolieten. Aan zouten of zeolieten worden watermoleculen gekoppeld. Bijvoorbeeld Magnesiumsulfaat waaraan kristalwater is gekoppeld. Dit molecuul: MgSO4 * 7H2O. Wanneer deze moleculen worden verwarmd zal het kristalwatermolecuul afgesplitst worden van het MgSO4. Dit drooggestookte zout kan droog worden bewaard. Wanneer het droge zout later weer in contact komt met water zal de warmte, die eerst nodig was om het kristalwater af te splitsen, weer vrijkomen.

Opschalen naar prakijk

Op laboratoriumschaal is gebleken het opwarmen en afsplitsten goed werkt. De volgende stap is het ontwikkelen van en installatie, waarbij dit ook uitvoerbaar is op praktijkschaal.

De eerste proefopstelling op de CAH bestaat uit een buis die gevuld is met zouten of zeolieten. Zeolieten zijn natuurlijke gesteenten die lijken op gebakken klei. Zij kunnen water opnemen of afstaan. Het is vergelijkbaar met de werking van een spons. Door de zeolieten te verwarmen  worden de watermoleculen afgevoerd en de zeoliet gedroogd. Door deze zeolieten op ander tijdstip en/of plaats weer in contact te brengen met vochtige lucht, nemen ze weer vocht op.  Er ontstaat reactiewarmte. De energie die er van te voren in de zeoliet is ingestopt door te drogen komt er dan weer uit in de vorm van warme lucht. Vervolgens begint het proces opnieuw.

ding.jpg

Proefopstelling

Het is de bedoeling om in de proefopstelling allerlei typen zouten en/of zeolieten te testen. Hierbij zal gekeken worden naar warmte inhoud en stabiliteit bij verschillende laad- en ontlaadcycli.

Dit type systeem van mobiele warmteopslag heeft als voordeel dat er geen dure infrastructuur aangelegd hoeft te worden tussen leverancier en gebruiker  van warmte, flexibiliteit in tijd en plaats en gebruiker en een hoge energie-effici├źntie.

Op zoek naar praktijkcases

Het systeem is bijzonder geschikt voor incidentele warmte gebruikers zoals het drogen van uien of opwarmen van aardappelen in combinatie met warmte ontdoeners die geen afzet voor warmte hebben in de directe omgeving. Denk hierbij aan een gasmotor op een afvalstort of WKK bij een boerderij.

De CAH Vilentum is op zoek naar praktijkcases.