Netwerk

Braadkuiken keten plus

Verbetering van de kwaliteit van eendagskuikens door samenwerking en (interne en externe) kennisuitwisseling binnen de keten. Binnen de keten houdt in dat vermeerderaar, broederij en vleeskuikenhouderij samenwerken om de kwaliteit van de eendagskuikens te verbeteren.

Aanpak

Inventarisatie van totale probleempunten bij vermeerderingsbedrijven en vleeskuikenhouderijbedrijven. De probleempunten worden geƫvalueerd en gekeken wordt naar het causale verband tussen de problemen. Broedeieren worden gevolgd van moment van productie tot levering van kuiken in de stal. De gegevens die hieruit vrijkomen worden geanalyseerd.