Nieuws

Bezoek agroforestry aanplant in België

Gepubliceerd op
5 september 2012

Woensdag 29 augustus jl. bezocht het Praktijknetwerk Voederbomen & Multifunctioneel landgebruik een agroforestryproef van het (Vlaamse) Consortium Agroforestry op een eigendom van Groep Mouton te Lochristi (België).

De verschillende boomsoorten en de combinatie met akkerbouw kwamen uitgebreid ter sprake. Bert van Gils, onderzoeker aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), verwelkomde de groep met 22 veehouders en geïnteresseerden en nam hen mee het land op, naar de akkers die gecombineerd worden met kersen-, essen-, notenbomen en populieren.

pnw-voederbomen-120830.jpg
De bomen zijn in rijen aangeplant met ruime tussenbreedte, bedoeld om hoge kwaliteit zaaghout te produceren, of mogelijk zelfs fineerhout. In het veld werd er door de deelnemers gediscussieerd over de keuze van boomsoorten en het beplantingsschema. Er kan uit veel boomsoorten gekozen worden, waarvan elke soort verschilt in bijvoorbeeld de kwaliteit en toepassing van het hout, groeisnelheid, omlooptijd, standplaatsgeschiktheid en ziektegevoeligheid. Een mengsel van bomen met verschillende oogsttijdstippen biedt mogelijk soelaas om de grond nog efficiënter in de tijd te benutten. Daarnaast moet het akkerbouwgewas waarmee gecombineerd wordt zo weinig mogelijk schaduw of concurrentie ondervinden (water en nutriënten).

Duidelijk is dat er zeer veel mogelijkheden zijn om akkerbouw met boomteelt te combineren! Voordat op aanplant over gegaan kan worden moeten er veel spreekwoordelijke knopen worden 'doorgehakt'.

Klik hier voor de presentatie van het ILVO en de Universiteit Gent over agroforestry waarin deze keuzemogelijkheden aan bod komen.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Nick van Eekeren.