Nieuws

‘Beter communiceren over grondverhuur’

Gepubliceerd op
20 februari 2013

Voor een optimale samenwerking tussen bollenkwekers en veehouders over grondverhuur telt meer dan alleen de huurprijs.

Het is zinvol om goed te overleggen over onderwerpen als schade aan het bouwland, de bodemvruchtbaarheid, en de herinzaai. “Het zijn soms kleine dingen maar bollenkwekers realiseren zich bijvoorbeeld vaak niet dat een extra kaligift op kleigronden gezondheidsproblemen bij het vee kan geven”, zegt Nick van Eekeren, begeleider van het praktijknetwerk Gezonde Grondruil in een artikel in het vakblad Bloembollenvisie.

Meer informatie bij Nick van Eekeren.