Nieuws

Beslisboom snijmaïs weer live

Gepubliceerd op
11 december 2013

De Beslisboom snijmaïs voor zandgrond is, al kort na de eerste lancering begin dit jaar, in een nieuw jasje gestoken. De Beslisboom heeft nu de vorm van een website, www.beslisboomsnijmais.nl, een loket met praktische informatie en tips over duurzame teelt van snijmaïs.

De beslisboomsnijmaïs is ontwikkeld vanuit Koeien & Kansen, het project Duurzaam bodembeheer maïs en het Ruwvoerplatform, een samenwerkingsverband van onderzoek en praktijk (leveranciers en erfbezoekers).

Naast gras is maïs het belangrijkste voedergewas voor de melkveehouderij in Nederland. Maïs is veevoedertechnisch een heel bruikbaar product, maar helaas hebben veehouders en adviseurs nogal eens te weinig aandacht voor de teelttechnische kant. Als af wordt gegaan op de rassenlijsten dan is bij gunstige weersomstandigheden een productie tot zelfs 20 ton droge stof per hectare mogelijk met de huidige bemestingsnormen. Toch wordt dat in de praktijk zelden gehaald en zijn veehouders met veel minder vaak al dik tevreden. Veehouders zoeken de oorzaak van slechte opbrengsten vaak in het ras of in de bemestingsnormen, maar in 80 procent van de teelten is verbetering mogelijk op andere punten, zoals een verbeterde bodemkwaliteit en een goede plaagbestrijding.

Om de internettool zo praktisch mogelijk te maken, is deze uitgetest aan de keukentafel bij verschillende veetelers en adviseurs van het Ruwvoerplatform. De Beslisboom wordt regelmatig ge-update met de laatste kennis en informatie uit de projecten Koeien & Kansen en Duurzaam bodembeheer maïs. Melkveehouders zijn daardoor direct up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de maïsteelt.

beslisboom.jpg