Nieuws

Beslisboom Snijmaïs biedt oplossingen voor natte plekken in de maïs

Gepubliceerd op
20 september 2012

Tijdens de Gras- en Maïsmanifestatie bood Proefbedrijf Vredepeel op 6 september ook een podium voor een demonstratie van de Beslisboom Snijmaïs. Bezoekers konden ter plekke aangeven voor welke problemen ze een oplossing of meer informatie zochten.

Nieuws248-wk38-beslisboom.jpg

De meeste veehouders wilden direct meer weten over het voorkomen van wateroverlast: ‘natte plekken in de maïs’. Ze zien dit jaar veel slechte maïs doordat die te nat heeft gestaan. Meestal ligt de oorzaak bij een slechte bodemstructuur. Op een digitaal schoolbord zagen ze hoe je met een keuzemenu eenvoudig doorklikt naar de oplossing.

Ook tijdens een bespreking van de Beslisboom met de Koeien & Kansen-deelnemers Jos de Kleijne en Joris Buijs kwam bodemstructuur als belangrijk aandachtspunt naar voren. Beide veehouders hebben daarvoor duidelijke tips:

  1. Bewerk de bodem niet te vaak, want dat gaat ten koste van de structuur.
  2. Bouw organische stof op in de bodem door vruchtwisseling toe te passen of een goed (geslaagd) vanggewas te telen.
  3. Natte plekken meteen aanpakken, of wachten met bewerken tot de natte plek is opgedroogd.

Dat veehouders voor een oplossing van actuele problemen de Beslisboom raadplegen, is precies de bedoeling. Het instrument sluit direct aan bij de indrukken van de veehouder over zijn maïsgewas. De oplossingen zijn gevat in korte en bondige teksten met begeleidende foto’s.

Veehouders zien in de Beslisboom Snijmaïs een nuttige hulpmiddel voor adviseurs en andere erfbezoekers en voor bijeenkomsten van studieverenigingen. De maïsdeskundigen zien de Beslisboom bovendien als een mooi doorgeefluik van kennis uit onderzoek en praktijk. Reacties van de veehouders en andere gebruikers zullen we gebruiken om de Beslisboom verder te verbeteren. Zodra er een verbeterde versie op internet beschikbaar is, zullen we dit op de website van Koeien & Kansen melden.

Meer informatie bij Koos Verloop.