Nieuws

Bekappen van klauwen in de toekomst overbodig?

Gepubliceerd op
26 maart 2012

Studenten van de Hogeschool HAS Den Bosch doen voor het praktijknetwerk Ontwerp duurzame geitenstallen onderzoek naar klauwslijtage van geiten.

Het onderzoek is gestart in december 2011 en vindt plaats op de Geitenfarm van Bennie Aarts te Nederweert-Eind. Inmiddels is het eerste deel van de proef klauwslijtage afgerond. Een groep geiten heeft de beschikking over een helling voorzien van een ruwe coating (zie foto). Deze ruwe coating kan helpen om de klauwen van melkgeiten te laten afslijten. 

In een potstal groeien de klauwen normaliter ongehinderd door. Uit de eerste resultaten van een onderzoek naar klauwslijtage blijkt dat de geiten te veel stil stonden op de gecoate helling om de klauwen kort te laten blijven.

Het succesvol toepassen van een helling om geitenklauwen te laten slijten verdient nog extra onderzoek. Er  is erg weinig literatuur op dit gebied voorhanden. Toch kunnen er geitenhouders zijn die ervaring hebben opgedaan met het extra laten slijten van de klauwen door het toepassen van bijvoorbeeld ruwe vloeren. Graag komen wij in contact met deze geitenhouders om ervaringen uit te wisselen.