Nieuws

Beheersgrasland in de KringloopWijzer

Gepubliceerd op
3 juli 2014

De generieke N en P gebruiksnormen van grasland met een beheersovereenkomst zijn (bijna) altijd hoger dan de daadwerkelijke onttrekking van N en P aan de bodem. Dat wil zeggen dat bij de huidige mestwetgeving er meer bemest kan worden dan er daadwerkelijk vanaf wordt gehaald. Dit zal in de praktijk niet gebeuren, omdat de beheersovereenkomst dit niet toestaat.

De benutting van N en P zal op die graslanden hoog zijn, want er wordt (haast) niets bemest, en er is wel een gewasopbrengst. De gewasopbrengst zal wel lager zijn dan van het overige productiegrasland, hiervoor geldt dan ook natuurlijk een vergoeding. De extra gebruiksruimte die zo ontstaat wordt vaak gebruikt voor het overige productiegrasland.

Maar hoe ga ik de KringloopWijzer zo invullen dat ik mijn bedrijfscijfers goed kan vergelijken met die van mijn buurman?

Je vult alle hectares grasland in en geeft in de invoer aan welk deel grasland land betreft met een beheersovereenkomst. Als dit niet wordt gedaan wordt de mestgift (drijfmest en kunstmest) verdeeld over alle hectares waar in de praktijk beheersgrasland zeer beperkt of geen mestgift krijgt toegediend. In de KringloopWijzer is nu bekend welk deel van het land productiegrasland betreft en waar de meststoffen (mineralen) worden toegediend.

De opbrengst per hectare die wordt weergegeven (DS, VEM, RE, P) is wel over alle grasland bij elkaar. Onderscheiden naar type gebruik is niet mogelijk omdat bij de invoer van de kuilen en/of balen ook niet wordt aangegeven van welke percelen deze komen.

Invoer beheersgras

De KringloopWijzer ontwikkelt zich steeds verder. Eén van de zaken waaraan gewerkt wordt, is de invoer van beheersgrasland en de opbrengst hiervan specifieker te maken. Zo komt straks niet alleen van grasland en maïsland de opbrengst en benutting in beeld maar ook specifiek van beheersgrasland en eventuele andere voerdergewassen.

Op www.mijnkringloopwijzer.nl vindt u meer informatie over de KringloopWijzer, en ook een link om het programma te downloaden.