Nieuws

BEX 2012: pas op voor hoger fosforgehalte in graskuilen!

Gepubliceerd op
24 oktober 2012

De fosforgehalten van de graskuilen van het voorjaar 2012 zijn hoger dan in de voorgaande jaren. Zonder aanpassing van het (krachtvoer)rantsoen leidt dit tot een lagere fosforbenutting door de veestapel.

Koeien & Kansen-adviseur Barend Meerkerk adviseert daarom om voor de komende stalperiode goed te letten op het fosforgehalte in de graskuil, zodat u nog tijdig maatregelen kunt nemen en daarmee wellicht onnodige mestafzet kunt voorkomen.

John Baars van DMS (Dirksen Management Support) heeft de kuilanalyses van de afgelopen drie voorjaren op een rij gezet (zie tabel). Dit zijn globaal per jaar 800 graskuilen die geoogst zijn tot en met 31 mei.

Vervolgens hebben we in Koeien & Kansen begroot wat het effect is van deze (gewijzigde) kuiluitslagen voor de BEX. Daarvoor is het bedrijf van Koeien & Kansen-veehouder Van Wijk twee maal doorgerekend; één keer alsof de totale graskwaliteit van dit bedrijf gelijk zou zijn aan die van ‘DMS 2011’, en één keer alsof die gelijk zou zijn aan ‘DMS 2012’. De overige uitgangspunten zijn gelijk gehouden. Het BEX-voordeel voor 2012 werd hierdoor 363 kilo fosfaat lager! Vervolgens is er gekeken welke verlaging van het P-gehalte in krachtvoer nodig was om eenzelfde BEX-resultaat als in 2011 te realiseren. Dit P-gehalte dient daarvoor in dit voorbeeld 0,8 gram P lager te liggen dan met de graskuilen van 2011!

Nieuws255wk43.jpg

Dus om een goede P-benutting te realiseren (bijvoorbeeld aantonen via de BEX) is het noodzakelijk dat een hoger gehalte aan fosfor in het ruwvoer wordt gecompenseerd via minder fosfor in de andere voedermiddelen (in dit voorbeeld krachtvoer).

Voor de opbrengst vanuit de eigen bodem werkt het nu juist weer tegenovergesteld; de BEP zal juist hoger uitvallen door de hogere P-opbrengst vanuit gewas van eigen grond. In de KringloopWIjzer worden die verbanden goed duidelijk gemaakt.

Meer info bij Barend Meerkerk