Nieuws

Analytisch blijven is lastig in vurig debat

Gepubliceerd op
20 januari 2014

In het praktijknetwerk ‘Boodschap (z)onder Spanning’ gaan 20 jongeren het gesprek aan over maatschappelijke onderwerpen. In een vurig debat bleek afgelopen bijeenkomst opnieuw hoe lastig het is om een gezamenlijk ‘probleem’ te bespreken, ondanks de zorgvuldig voorbereide argumentatie.

De afgelopen bijeenkomsten heeft Tom Baak van DLV voor de inhoudelijke input gezorgd rondom ammoniakvervluchtiging via het bemestingsvraagstuk en toelichting op de Ecological Focus Area (EFA’s) binnen het nieuwe GLB. Nadat de deelnemers, allen leden van het Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK), van inhoudelijk kennis waren voorzien, zijn de stellingen geanalyseerd volgens de methode van de Standaard Geschil Punten.

Standaard Geschil Punten

Volgens de Standaard Geschil Punten zijn argumenten onder te verdelen op verschillende niveaus: probleem, oorzaak, oplossing en het gevolg. In een debat is het waardevol om te analyseren op welk niveau het argument van de ander wordt gemaakt, zodat een passend argument op hetzelfde niveau  gegeven kan worden. Dit geeft een heldere en duidelijke structuur in het debat. “In de praktijk zien we dat dit ontzettend lastig is”, aldus Liesbeth Schuurman van NAJK. “Je bent snel geneigd impulsief te reageren op iemands argumenten, wat als gevolg heeft dat het echte probleem niet ter sprake komt.” DLV adviseur Baak vult hierbij aan; “Het is nu een oefensessie, maar het is heel herkenbaar in de praktijk. Praten we eigenlijk wel over hetzelfde probleem? Dit gebeurt niet alleen in een debat, maar ook vaak in persoonlijke onderhandelingen'', zegt hij. ''Om tot een win-win situatie te komen is het belangrijk dat het probleem duidelijk is voor alle partijen".