Nieuws

Ammoniakreductie op veen vraagt andere insteek

Gepubliceerd op
5 maart 2015


Het netwerk 'Waarheen met ammoniak op veen' heeft zich door Herman van Schooten van Wageningen UR laten bijpraten over ammoniakemissie en de kennis en ervaring die er binnen de Proeftuin Natura 2000 in Overijssel is opgedaan.

Ammoniak reductie op veen vraagt een specifieke insteek, vanwege de hoge N-levering van de grond, de gebruikte mestaanwendingsmethoden, de beperkte hoeveelheid snijmaïs in het rantsoen en de ontwatering. Het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op het veen’ gaat na een grondige analyse in het afgelopen jaar samen met veehouders aan de slag.

Integrale aanpak

De komende periode gaan de vijf groepen melkveehouders concreet op zoek naar maatregelen die te koppelen zijn aan de deelbalansen van de KringloopWijzer. Reductie van ammoniakemissie als je kijkt naar de veestapel, de mest en mestaanwending, de bodem en de oogst en bewaring van het gewas. Daarnaast kijkt een aparte groep melkveehouders naar maatregelen die beter passen op  grootschalige melkveebedrijven.
Tegelijk zoeken we naar een integrale aanpak, omdat te vaak bij het nemen van eenzijdige maatregelen er negatieve effecten plaats vinden op bijvoorbeeld methaan, nitraat of de economie.

Meer informatie

Presentatie: Mogelijkheden verminderen NH3-emissie