Nieuws

“Als het aan de koe lag kocht ze dit (g)ras!“

Gepubliceerd op
7 oktober 2013

Gras is niet zomaar gras als het om beweiding gaat!
Onder bovenstaande titel organiseert de Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) in samenwerking met het Praktijknetwerk Dynamisch Beweiden op woensdag 30 oktober 2013 een studiedag over de keuze van grasrassen voor beweiding.

Wat willen de veehouders voor hun grazende hoog productieve koeien? Op welke manier houden de veredelaars en het officiële rassenonderzoek daar rekening mee? Draagt het onderzoek bij tot een beter inzicht in de wensen van de koe?  

Tijdens deze studiedag zal een aantal experts u bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van grasrassen die het meest geschikt zijn voor beweiding. Na de lunch bezoeken wij  ook de begrazingsproefvelden  van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek in Venray.

De bijeenkomst in de voormiddag vindt plaats bij Roelanzia, Lovinckplein 2, 5813 CC Ysselsteyn (website roelanzia).

Het proefveld dat na de middag wordt bezocht is gelegen aan de Begijhofweg in Venray(Heide). De ingang naar het proefveld bevindt zich naast de varkenshouder, Begijnhofweg 12.

Programma
09:30 Ontvangst met koffie
10:00 Korte huishoudelijke vergadering van de NVWV. Ook niet-leden zijn welkom op deze korte vergadering
10:15 Kees de Jong (Praktijknetwerk Dynamisch Beweiden): Vragen vanuit de praktijk omtrentrassenkeuze bij begrazing
10:40 Mathias Cougnon (Univ. Gent): Rietzwenkgras onder begrazing?
11:05 Jan Rinze van der Schoot (Livestock Research/ Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek): Rassenonderzoek voor beweiding
11:30 Koffiepauze
11:45 Lucas Wolters (EURO GRASS): Hoe kijken kwekers aan tegen selectie van soorten en rassen voor begrazing?
12:10 Anjo Elgersma (onder voorbehoud): In welke mate hebben rasverschillen een effect op de grasopname?
12:35 Discussie
13:00 Lunch
14:00 Bezoek aan begrazingsproefveld van het cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek in Venray (Heide)
15:30 Einde