Nieuws

Aan de slag met mineralen en sporenelementen

Gepubliceerd op
7 juni 2013

Koeien & Kansen deelnemer Frank Post uit Nieuweroord (Dr.) gaat dit jaar extra aandacht besteden aan het bemesten met mineralen en de zogenaamde sporenelementen. Post voegt deze mineralen nu toe aan de voeding van de melkkoeien en zijn jongvee. Bij het jongvee blijkt dit lastig. “Dit is de reden dat Post er nu over denkt om ook te gaan bemesten met sporenelementen”, aldus DLV-begeleider Paul Oosterhuis.

Sporenelementen

Met sporenelementen worden met name de elementen ijzer (Fe), Koper (Cu), Kobalt (Co), Mangaan (Mn), Zink (Zn), Selenium (Se) en Jodium (I) bedoeld. “Na het analyseren van de grond- en kuiluitslagen, blijkt dat deze gehalten aan zogenaamde sporenelementen erg laag zijn in de bodem en het (ruw)voer”, vertelt Oosterhuis. De laatste tien jaar wordt er op het bedrijf van Post niet meer bemest met mineralen en sporenelementen. “Vroeger deed mijn vader dit wel. Hij liet hiervoor zelfs een ‘bedrijfsspecifieke blend’ samenstellen”, vult Post aan. Circa tien jaar geleden zijn de ondernemers hiermee gestopt vanwege de extra kosten.

Cementsilo voor mineralen

Post vervolgt: “Mineralen voeren moet makkelijk en goed gebeuren. Het duurde even voor ik voor mijn bedrijf de ideale methode had gevonden”. Op laten mengen met de eiwitaanvulling werkt gemakkelijk en goed, maar brengt hoge kosten met zich mee. Losse zakken voeren vindt Post ook niet ideaal, omdat dit logistiek niet handig is. Hierdoor werden de mineralen gevoerd wanneer er tijd en zin voor was. Vervolgens heeft Post geprobeerd te voeren uit een big bag. “Logistiek handig maar minder praktisch, aangezien ik het eruit moest scheppen en de laatste paar honderd kilo werd haast beton”, aldus Post. “Oplossing voor deze ‘problemen’ was de aanschaf van een cementsilo. Hiermee kan Post eenvoudig doseren en blijven de mineralen lang en goed houdbaar”, vult Oosterhuis aan.

Verstrekken van de mineralen

Sindsdien worden de sporenelementen bijgevoerd via mineralen. Bij de melkkoeien verloopt deze bijvoeding met mineralen goed. Er wordt structureel elke dag 70 gram mineralen per koe per dag bijgevoerd. “De bijvoeding van mineralen aan het jongvee verloopt minder goed”, aldus Post. “Dit komt omdat de bijvoeding van mineralen niet structureel en dagelijks geschiedt”. Lang niet altijd gaat het rantsoen van het jongvee door de mengwagen. Daardoor schiet de mineralenverstrekking er vaak bij in. Omdat de mineralen wel degelijk noodzakelijk zijn, loopt het jongvee de kans dat het te weinig mineralen binnen krijgt. “Om deze mogelijke tekorten te voorkomen zijn we van plan om de derde en vierde snede dit jaar te gaan bemesten met een meststof, die mineralen en sporenelementen bevat”, aldus DLV adviseur Oosterhuis. “Deze snedes zijn in de regel voor het jongvee bestemd. Zodoende krijgt het jongvee alsnog genoeg mineralen binnen”, geeft hij aan.

Opslag in speciemolen

De mineralen voor de koeien worden opgeslagen in een zogenaamde cementsilo. “Marktplaats staat er vol mee”, geeft Post aan. “Ik heb deze opslagmolen ook voor weinig geld kunnen aanschaffen”. Met één trek aan de hendel tapt Post de mineralen af om te kunnen opvoeren. “Het voordeel is dat er in een keer 1.000 kg mineralen aangekocht en opgeslagen kunnen worden. Dat scheelt nogal in de aanschafprijs (6 tot 8 euro per 100 kg)!”, aldus Oosterhuis. De cementsilo van 100 euro is hiermee snel terug verdiend.