Nieuws

40% Brandstof besparing mogelijk!

Gepubliceerd op
16 juli 2012

Uit de eerste resultaten van het praktijknetwerk 'Het nieuwe rijden in de veehouderij' blijkt dat er een brandstofbesparing mogelijk is tot wel 40%. De kunst is trekker en werkzaamheden efficiënt bij elkaar uit te kiezen.

Binnen dit praktijknetwerk zijn boeren op zoek naar mogelijkheden om brandstof te besparen om zo de als maar stijgende kostenpost voor brandstof een halt toe te roepen. Veel mensen beweren dat de trekkers van vroeger zuiniger waren dan de trekkers van nu. Uit onderzoek van het netwerk blijkt dat nieuwe trekkers in vergelijking met oude trekkers met hetzelfde vermogen 10% zuiniger met hun brandstof omgaan. Dit klopt dus niet met het beeld dat veel mensen hebben.

Een trekker is in verhouding het zuinigst wanneer deze volledig word belast. Uit onderzoek blijkt dat wanneer men werkzaamheden heeft waar bijvoorbeeld 100 pk vermogen voor wordt gevraagd en hiervoor een trekker gebruikt wordt die maximaal 110 pk kan leveren, dit tot wel 30% zuiniger is dan wanneer men een trekker gebruikt van 150 pk. Dit komt doordat de trekker van 110 pk bijna volledig word belast en hierdoor in verhouding efficiënter met zijn brandstof omgaat dan de (niet volledig belaste) trekker van 150 pk. Door de juiste trekker voor de juiste werkzaamheid te zetten kan men al 30% besparen.

Het gebruiken van een “boost” heeft ook gevolgen voor het brandstofverbruik. In verhouding blijft de trekker even zuinig. Maar wanneer de bewerking zonder boost kan, is het interessanter om deze dus niet te gebruiken, omdat boost altijd extra brandstof vraagt. Het extra vermogen kost in verhouding geen extra brandstof. Ofwel de gram brandstof per kWh blijven gelijk.
Wanneer er goed met de machines word omgegaan en agrariërs deze dingen toepassen is bijna 40% brandstof te besparen. Komende tijd gaat het netwerk onderzoeken hoe deze besparing in de praktijk te realiseren is.