300ste attentiemail

De 300ste attentiemail Verantwoorde Veehouderij. Op 13 april 2004 verscheen de eerste, in november 2013 de 250ste en nu, 12 januari 2016 zijn we bij editie 300. In bijna twaalf jaar zijn er ruim 3000 nieuwsitems gemaakt over resultaten van onderzoek en praktijknetwerken, over innovaties en alle aspecten van een duurzamere veehouderij. Praktijkgericht, in eerste instantie voor alle veehouderijsectoren, de laatste jaren voornamelijk voor de melkveehouderij.

Bijna de helft van die 3000 items zijn door praktijknetwerken gemaakt, 5% door het project Koe & Wij, 10% door innovatieprojecten, 15% door Koeien & Kansen en 20% door projecten die door ZuivelNL (en daarvoor door Productschap Zuivel) gefinancierd zijn.

Verdeling aantal berichten vanuit de verschillende projecten uitgedrukt in percentages.
Verdeling aantal berichten vanuit de verschillende projecten uitgedrukt in percentages.

Attentiemail kent groot bereik

Elke 14 dagen verschijnt de attentiemail in de mailbox van
ongeveer 4200 abonnees; vooral veehouders, erfbetreders, onderzoekers, beleidsmakers en docenten. Diverse agrarische media nemen berichten over van de website Verantwoorde Veehouderij, soms al voordat de attentiemail verschijnt.
Daarmee is het communicatiebereik voor de projecten en praktijknetwerken groot.

Ontwikkelingen afgelopen 12 jaar

In de bijna 12 jaar dat de attentiemail verschijnt, is er veel veranderd in
de melkveehouderij. Een kort en niet uitputtend overzicht:

  • In 2004 hadden we:                  

Ongeveer 24.000 melkveebedrijven, gemiddeld bijna 70 melkkoeien per bedrijf, 85% van de koeien in de wei, circa 11 miljard kilogram melkproductie, Minister Veerman, Waiboerhoeve, De Marke, Koeien & Kansen en melkquotum.

  • In 2016 hebben we:

Ongeveer 18.000 melkveebedrijven, gemiddeld 90 melkkoeien per bedrijf, 68% van de koeien in de wei, circa 14 miljard kilogram melkproductie, staatssecretaris van Dam, Dairy Campus, De Marke, Koeien & Kansen, Kwatrijn stal, 3700 melkrobots, robot draaimelkstallen, fosfaatrechten, robot en weiden concepten en de Duurzame Zuivelketen.

Veranderingen binnen melkveehouderij gaan door

Veranderingen gaan ook de komende 12 jaar door. Waarbij de melkveehouderij sector een aantal pittige uitdagingen heeft op te lossen. Projecten en netwerken blijven werken aan nieuwe resultaten, inzichten en best practices voor die oplossingen. De Attentiemail houdt u graag op de hoogte van al deze ontwikkelingen.