Nieuws

21% betere draagkracht door onderwaterdrainage

Gepubliceerd op
20 juli 2012

Het gebruik van onderwaterdrainage leidt met name in natte periodes in het voorjaar met veel regen tot een verbeterde draagkracht van gemiddeld 21%. Dit heeft CAH Dronten student Tim van Noord voor het netwerk 'Onderwaterdrainage op veen' in studie naar drachtkracht op veengronden aangetoond.

De praktijkervaringen rondom de draagkracht bij onderwaterdrainage van bij de netwerkdeelnemers die deze drainage al in gebruik hebben, zijn over het algemeen erg positief. ”Het leuke is nu dat deze ervaringen ook met cijfers onderbouwd worden”, vertelt Tim van Noord. “Dat onderwaterdrainage zo’n positief effect heeft op de draagkracht is natuurlijk fantastisch voor veehouders op de veengrond die vaak gevoelig is voor vertrapping en rijschade. Een aandachtspunt hierbij is wel de drooglegging,” vertelt Tim. Metingen uitgevoerd in samenwerking met Alterra en het Zuid-Hollands landschap hebben aangetoond dat op percelen met een verminderde drooglegging van tussen de 40 en 45 centimeter het gebruik van onderwaterdrainage juist een verminderend effect op de draagkracht had door de overheersende infiltrerende werking.

Tim onderzocht voor zijn studie de draagkracht op veengronden en keek naar het gebruik van onderwaterdrainage en het effect daarvan op de draagkracht van de graszode in het voorjaar. Hij deed dit in opdracht van het netwerk Onderwaterdrainage op veen en begeleid door PPP-Agro advies en het VIC (Veenweiden Innovatiecentrum). De rapportage zal rond eind augustus opgeleverd worden.

Kijk voor meer informatie over onderwaterdrainage op: www.onderwaterdrainage.nl.