Nieuws

Ruwvoer & Bodem symposium zeer geslaagd

Gepubliceerd op
17 december 2019

Op 26 november vond het “Ruwvoer & Bodem symposium” plaats. Een dag vol inspiratie en informatie over slimme bouwplannen, hogere ruwvoeropbrengsten, en nieuwe inzichten over ruwvoermanagement.

Tijdens dit symposium werd het resultaat van vier jaar onderzoek en samenwerking tussen Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en bedrijven uit de agrarische sector gepresenteerd: veel, heel veel, nieuwe kennis over ruwvoerproductie.

De dag werd afgetrapt door dagvoorzitter Jos Verstraten. Hij gaf aan dat er veel veranderingen zijn geweest sinds de start van het programma vier jaar geleden. Destijds was het melkquotum afgeschaft en lag de nadruk op hogere productie realiseren met aandacht voor omgeving en bodem. Nu ziet de wereld er anders uit en is de vraag moet er gekrompen worden? Desalniettemin heeft het onderzoek antwoorden opgeleverd op vragen die op de dag van vandaag zeker zo relevant zijn:

Wat is de invloed van bodem en managementkeuzes voor de opbrengstpotentie van grasland en mais? Wat betekenen deze nieuwe inzichten voor de kringlooplandbouw? En hoe kunnen melkveehouders deze kennis toepassen in de praktijk?

Werkpakketleider Rene Schils, Rommie van der Weide, Nick van Ekeren, Herman van Schooten en Koos Verloop presenteerden de highlights van vier jaar onderzoek in korte presentaties.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in factsheets.

Tijdens de dag was er veel interactie tijdens workshops, lunch en de plenaire discussie. Er werd niet alleen teruggekeken op het onderzoek, maar ook zeker vooruit naar het nieuwe programma dat in 2020 weer van start gaat.

De PPS Ruwvoer & Bodem is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een consortium van verschillende partijen uit de zaadveredelingsindustrie, de agrarische productieketen en kennisinstellingen. De PPS valt onder het topsectorbeleid van de overheid, namelijk onder de Topsector Agri & Food.

De PPS Ruwvoer & Bodem is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een consortium van verschillende partijen uit de zaadveredelingsindustrie, de agrarische productieketen en kennisinstellingen. De PPS valt onder het topsectorbeleid van de overheid, namelijk onder de Topsector Agri & Food.