Nieuws

Primeur prototype “Ammoniakwijzer” in Dalfsen

Gepubliceerd op
28 februari 2014

Veehouders uit Dalfsen maakten eind januari in vijf huiskamerbijeenkomsten kennis met de “Ammoniakwijzer” van Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Deze verkenning was een eyeopener: er is meer mogelijk binnen de bestaande bedrijfsvoering om ammoniakemissie te verminderen dan de ondernemers dachten.

Het gaat om een prototype van de tool die inzicht geeft in mogelijke ammoniakreducerende maatregelen voor het eigen bedrijf. Naast bijvoorbeeld aanpassingen in de stal komen er ook veel managementmaatregelen terug in de “Ammoniakwijzer”.

Snelle indicatie

De “Ammoniakwijzer”, die binnenkort zijn officiële benaming krijgt, is ontwikkeld om snel en indicatief inzicht te krijgen in de mogelijke maatregelen, hun effect op het reduceren van ammoniak en de bijbehorende kosten. Het is een zeer handige en praktische eerste stap om te komen tot de keuze van maatregelen die perspectiefvol zijn voor het eigen bedrijf en ook passen binnen de bedrijfsvoering.

Elk bedrijf uniek

De ondernemers in Dalfsen vulden tijdens de huiskamerbijeenkomsten samen met een expert van de Proeftuin scenario’s in de “Ammoniakwijzer” in. Na het aanvinken van voor hen interessante maatregelen, berekende de tool deze maatregelen door op ammoniak en de economische situatie. Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van het Nederlands bedrijfsgemiddelde. Maatwerk voor de werkelijke uitvoering van maatregelen blijft logischerwijs nodig: ieder bedrijf en bedrijfsvoering is uniek. De uitkomsten van de “Ammoniakwijzer” geven echter voldoende herkenbaarheid voor het eigen bedrijf om de volgende stap te zetten. Namelijk het toepassen van ammoniakreducerende maatregelen.

Brede verspreiding

De Proeftuin was te gast bij de huiskamerbijeenkomsten van LTO Noord Dalfsen, waar het elke avond de spits mocht afbijten. Met ruim honderd bezoekers verspreid over vijf huiskamers werden de avonden boven verwachting goed bezocht. Zoals gebruikelijk bij een prototype leverde de eerste kennismaking van de praktijk met de “Ammoniakwijzer” een aantal tips vanuit de aanwezigen op om het gebruiksgemak te vergroten. Waardevolle informatie, die de Proeftuin in gaat zetten om de “Ammoniakwijzer” verder aan te scherpen waarna de rest van Overijssel voor de zomer met de tool aan de slag kan.

Meer informatie over de “Ammoniakwijzer” is te vinden via www.proeftuinnatura2000.nl/nieuws.