Nieuws

Meer eiwit van eigen land in 2021

Gepubliceerd op
23 februari 2022

De deelnemers uit de groep Home Made Eiwit Oost haalden in 2021 wederom meer eiwit van eigen land. Op basis van de oude rekenwijze ruim 15% in drie jaar, op basis van de nieuwe rekenwijze circa 5%. Vooral meer vers gras in de koeien, een hogere grasopbrengst en een scherpere (eiwit)voeding hebben tot dit goede resultaat gezorgd.

Meer eiwit van eigen land geoogst en in rantsoen

Op basis van de oude rekenwijze waarbij het gaat om de hoeveelheid geoogst eiwit is het %EEL flink gestegen. Dat komt doordat meer ruwvoer is gewonnen dan de jaren ervoor. Maar hier zit nog wel een deel van in de voorraad. Gewonnen voer in de voorraad telt bij de nieuwe rekenwijze niet meer mee. Met de nieuwe rekenwijze (gevoerd en geoogst eiwit van eigen land) is het % EEL ook gestegen. Dit betekent dat ook daadwerkelijk meer eigen eiwit is gevoerd dan het jaar ervoor. Figuur 1. Opvallend bij de resultaten van 2021 is dat er scherper gevoerd is. Met een lagere RE/kVEM verhouding een lager ureum, minder krachtvoer en minder bijproducten per 100 kg melk. Minder eiwit en minder krachtvoer voeren lukte vooral in het voorjaar naast veel vers weidegras, maar ook deels in het najaar gecombineerd met zomerstalvoedering. De lagere aanvoer/verbruik van eiwit, werkt ook direct door in een hoger % eiwit van eigen land.

Figuur 1: Groepsgemiddelde 7 bedrijven HME Oost Nederland, februari ’22
Figuur 1: Groepsgemiddelde 7 bedrijven HME Oost Nederland, februari ’22

65% blijft een uitdaging

Komende periode wordt weer een ronde gemaakt voor een bedrijfsspecifiek verbeterplan voor 2022. Daarin is hier en daar nog wel wat winst te boeken. Toch wordt ook duidelijk dat voor een aantal bedrijven die nog onder de 60% EEL scoren deze stap niet of nauwelijks binnen de huidige bedrijfsopzet met optimalisatie gemaakt kan worden (zie ook figuur 2). Om dit wel te kunnen behalen zullen structurele maatregelen ingezet moeten worden, tenzij er wordt uitgegaan van de definitie gesteld door de commissie grondgebondenheid waarin de aankoop van ruwvoer uit de omgeving ook wordt meegeteld. Het komend jaar zal voor de deelnemers in beeld gebracht worden wat er nog extra nodig is om structureel aan 65% EEL te kunnen voldoen.

Figuur 2: Aandeel eiwit van eigen land in rantsoen op bedrijven in de groep HME oost
Figuur 2: Aandeel eiwit van eigen land in rantsoen op bedrijven in de groep HME oost

Bemesting voor de graskuil eerste snede

Tijdens de groepsbijeenkomst begin februari 22 is de eerste snede graskuil en de bemesting geevalueerd. De doelstelling op één van de bedrjiven is 155 RE totaal in het rantsoen. Met 5-6 kg ds snijmais erbij, is een RE-totaal in de graskuil van 180 gewenst. Vorig jaar was de bemesting, 110 kg werkzame N uit rdm en km, daarop afgestemd met een maaidatum rond 5-10 mei en een geplande opbrengst van 4.000 kg ds. Uiteindelijk is vanwege het weer 10-20 dagen later gemaaid, bij een veel zwaardere opbrengst. Het resultaat waren graskuilen die voor een deel terugzakten naar 130-140 RE totaal. Verklaarbaar als we bedenken dat de gemiddelde daling 3.5-4.5 gr RE per groeidag is in de eerste snede.

De conclusie voor de bemesting en de geplande oogstdatum voor 2022 kan daarmee ook gelijk blijven. Zo zal de veehouder de bemesting ook gelijk houden aan vorig jaar. Hopelijk lukt het qua weer om rond de geplande datum ook, voldoende droog, te kunnen oogsten.