Nieuws

Engerlingen zijn niet volledig te bestrijden

Gepubliceerd op
27 november 2019

Een 100 procent bestrijding van engerlingen is lastig. Omdat de kevers vaak terugkomen naar hetzelfde perceel, zal een systeemaanpak vooral uit preventieve maatregelen moeten bestaan. Vooral blijvend en meerjarig grasland vraagt voortdurende aandacht en zorg om percelen gezond te houden. Dat blijkt uit onderzoek in de publiek private samenwerking 'Groen - Systeemaanpak tegen engerlingen' en het ‘Praktijknetwerk engerlingen’ van ZLTO.

Voor alle teelten geldt: wanneer sprake is van een zichtbare aantasting door engerlingen, dan is intensief frezen op het juiste moment een goede optie om de populatie engerlingen de decimeren. In de éénjarige open teelten is dit een goede en werkbare oplossing. Voor grasland is deze grondbewerking lastig vanwege wettelijke eisen aan ‘grasland scheuren’ en de verplichte meldingsprocedure bij RVO.

Het vervolg van de PPS wordt benut voor verfijning van de Systeemaanpak tegen engerlingen op grasland. Naast preventieve methoden wordt gekeken naar curatieve methoden met behoud van het grasland, en naar overige curatieve methoden zoals gewasrotatie of graslandvernieuwing.

Kennis en ervaring delen

In het ‘Praktijknetwerk engerlingen’ is in 2017 en 2018 onderzoek gedaan binnen de ‘PPS Groen - Systeemaanpak tegen engerlingen’. Aanleiding was de toename van schade door engerlingen op de zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, met name in West-Brabant. In aansluiting op de PPS, die nog tot en met 2020 loopt, is een praktijknetwerk opgericht met ondernemers vanuit de melkveehouderij (grasland), akkerbouw en groententeelt (aardbei). Hiermee is een win-winsituatie bereikt: ondernemers benutten de kennis van WUR op het gebied van beheersing van engerlingen. WUR benut de resultaten uit kansrijke opties die ondernemers in de praktijk toetsen. Het gemeenschappelijk doel was kennis en ervaringen delen en leren van elkaar.

In het eindrapport ‘Praktijknetwerk engerlingen 2017-2018’ worden de resultaten en oplossingsrichtingen beschreven die op dit moment het meest kansrijk lijken. De nieuwsbrief is een verkorte versie.

Bron: ZLTO 15-11-2019