Nieuws

Beslissen over droogstandslengte en droogzettergebruik per koe

Gepubliceerd op
11 februari 2021

Het verkorten of weglaten van de droogstand verbetert de energiebalans en stofwisseling van koeien in de maanden na afkalven, maar kost melk. Ook is een droogstand voor koeien met een hoog celgetal juist wenselijk. Hierom ontwikkelden onderzoekers binnen het project Droogstand op Maat een beslismodel op basis van individuele koekenmerken om te beslissen welke koe wel of niet drooggezet moet worden, met of zonder gebruik van een droogzetter. Dit beslismodel is onlangs gepubliceerd in Journal of Dairy Science.

In de studie gepubliceerd in dit artikel zijn 183 koeien op Dairy Campus in Leeuwarden verdeeld over 3 beslisbomen voor individueel droogstandsmanagement. In de controle beslisboom kregen koeien en vaarzen een droogstand van 60 dagen, en werd een droogzetter gebruikt bij >150.000 cellen/mL. In beslisbomen 1 en 2 werd afhankelijk van celgetal, pariteit van de koe, en melkproductieniveau tijdens het laatste deel van de lactatie besloten of de koe wel, niet, of verkort werd drooggezet, en als ze werd drooggezet of dit met of zonder droogzetter was.

Celgetal als poortwachter voor verkort droog zetten

Het verschil tussen beslisboom 1 en 2 was hoofdzakelijk de afkapwaarde van celgetal voor het gebruik van de droogzetter, welke hoger was bij beslisboom 2. In beslisboom 1 ging dan ook 89% van de meerderekalfs koeien droog met antibiotica vanwege een hoog celgetal (>50.000 cellen/mL), tegenover 20% van de meerderekalfs koeien in beslisboom 2 (>200.000 cellen/mL). Bij beslisboom 1 kreeg 8% van de koeien een verkorte droogstand van 30 dagen en minder dan 1% van de  koeien geen droogstand. Bij beslisboom 2 kreeg 30% van de koeien een verkorte droogstand en 48% geen droogstand. In elke beslisboom werd ongeveer 13% van de vaarzen vanwege een hoog celgetal ingedeeld bij een droogstand van 60 dagen met droogzetter; en kreeg de rest in beslisboom 1 en 2 een verkorte droogstand van 30 dagen.

Gezondheid, conditie en melk

Het celgetal na afkalven was lager bij gebruik van beslisboom 1, waar het grootste aandeel dieren werd drooggezet met een droogzetter. Het gebruik van de beslisbomen had echter geen effect op de droogstandsevaluatie voor uiergezondheid of het aantal gevallen van mastitis na afkalven. Wel was er een tendens dat bij beslisbom 2 minder koeien behandeld zijn voor ziekte in de eerste 100 dagen na afkalven. Deze tendens voor een lagere ziekte incidentie hangt mogelijk samen met het snellere herstel van lichaamsgewicht en conditie bij de groep op beslisboom 2.  

Vanwege dat een gedeelte van de groep een verkorte of geen droogstand had, werd bij beslisboom 1 of  2 (B1 en B2)  melk geproduceerd in de 8 weken voor afkalven (3,9 vs. 7,1 kg/d in B1 vs. B2), maar was de totale melkproductie in de 14 weken na afkalven lager dan bij de controle groep (40,0 vs. 37,0 vs. 35,2 kg/d in Controle vs. B1 vs. B2).

Meer informatie over dit onderzoek is hier te lezen in het volledige Engelstalige artikel.

Droogstand op Maat

Het project ‘Droogstand op Maat’ werd gefinancierd door ZuivelNL en het Ministerie van Economische Zaken. CRV leverde een bijdrage aan de praktische vertaling en levering van gegevens.