Nieuws

Achtste jaar voor proef grondbewerking en groenbemesters

Gepubliceerd op
23 juli 2019

Op WUR proefbedrijf Kooijenburg te Marwijksoord loopt een langjarig onderzoek naar het meerjarig effect van verschillende grondbewerkingsmethoden en groenbemesterstrategieën. Binnen de PPS Ruwvoer en bodem is de proef voor het achtste jaar aangelegd met verschillende grondbewerkingen (spitten, niet-kerende grondbewerking en strokenteelt) en verschillende groenbemesterstrategieën (nazaai en onderzaai in combinatie met vroeg vernietigen en eerst een snede oogsten).

Spitten is net als ploegen een intensieve grondbewerking en de vraag is of bij minder intensieve grondbewerking en toepassen van verschillende groenbemesters/tussengewassen de voederwaardeopbrengst op peil blijft en tegelijkertijd de bodemkwaliteit kan worden verbeterd. De proef is in 2012 gestart en de verschillende behandelingen zijn steeds exact op dezelfde plek uitgevoerd.

Ieder voorjaar worden van alle veldjes grondmonsters genomen voor de analyse op het gehalte aan organische stof. Naast de gangbare analyses aan het organisch stofgehalte (gloeiverlies) wordt ook gekeken naar een indicator voor gemakkelijk afbreekbare organische stof (hot water extractable carbon, HWC) en C/N verhouding.

De mais wordt in deze proef relatief laat gezaaid met een zeer vroeg ras, omdat op een aantal proefveldjes eerst de groenbemester wordt geoogst. Dit jaar zijn de grondbewerkingen en het mais zaaien op 21 mei uitgevoerd. Op 27 juni zijn op een aantal proefveldjes Italiaans raaigras + rode klaver ondergezaaid. Zie bijgaande foto’s + onderschrift voor illustratie en uitleg over de proef.

De resultaten van dit onderzoek zullen op een later moment worden gepubliceerd.

Foto 1: Spitten is in de proef ingezet als intensieve vorm van grondbewerking, vergelijkbaar met ploegen

Foto 2

Foto 3

Foto 2 en foto 3 : Bij “niet kerende grondbewerking” wordt er gewoeld op een diepte van ca 25 cm (foto 2) en de toplaag wordt gefreesd (foto 3).

Foto 4

Foto 5

Foto 4 en foto 5 : Naast strokenteelt waarbij de stroken (waarin de mais wordt gezaaid) worden gefreesd (foto 4), is dit jaar ook de vernieuwde ondergrondse strokenploeg van Henk Pol in gezet (foto 5).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan