Nieuws

31e editie KWIN-Veehouderij verschenen

Gepubliceerd op
1 september 2020

Wageningen Livestock Research heeft de geactualiseerde Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2020-2021 gepubliceerd. KWIN-Veehouderij bevat prijsinformatie over veehouderijbedrijven en normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen.

Kwantitatieve Informatie Veehouderij leent zich voor verschillende doeleinden, zowel terug- als vooruitkijkend. De prijsstatistieken geven informatie over de prijsniveaus van de afgelopen jaren. De normen geven inzicht in de hoogte van toekomstige prijzen en technische kengetallen op middellange termijn. De nieuwste systemen uit de Rav zijn toegevoegd. De KWIN is een onmisbare informatiebron met veelal vergaande detaillering voor de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.

Saldoberekeningen en KWIN 2.0

Voor alle dierlijke sectoren is een saldoberekening weergegeven in KWIN-Veehouderij. Met de rekentool KWIN 2.0 maakt u zelf eenvoudig saldo- en kostprijsberekeningen op uw tablet of computer.

Door uitgangspunten als prijzen voor voer, melk, vlees, eieren, aankoop dieren en technische kengetallen in te vullen, kunt u naast het KWIN-saldo een bedrijfsspecifiek saldo of kostprijs berekenen. Hiermee krijgt u meer inzicht in uw situatie en bent u goed voorbereid als u overlegt met uw klant, adviseur of financier. Op www.kwin.nl vindt u een demonstratie van de mogelijkheden van deze rekentool: demonstratie Rekentool KWIN-V

Boek bestellen of digitaal abonnement

KWIN-Veehouderij 2020-2021 is te bestellen via www.kwin.nl. U kunt kiezen voor een gedrukte versie (eenmalig), of een digitale versie (abonnement) die via een internetverbinding bereikbaar is. U kunt zich ook abonneren op de rekentool KWIN 2.0.